Sådan afslører du psykopaten

authorimage
BLOGS
Af: Lars Sander Matjeka
24. mar 2015

Én af udfordringerne ved at have med psykopater at gøre er, at det er særdeles vanskeligt at afsløre dem – og behovet for tydeligt at dokumentere deres ugerninger er stort. Psykopater hader organisationer, der arbejder struktureret med data, har fuld gennemsigtighed og træffer beslutninger på fakta frem for fornemmelser.

Som nævnt i min tidligere blog om compensated psychopats har disse personligheder en evne til at skabe deres egen virkelighed, og fremstille fakta på en måde, som alene gavner deres egen agenda. Måske den ikke ligefrem er usand, men f.eks. kan visse dele være udeladt, så det indtryk, der efterlades hos modtageren alene er baseret på en delmængde. Det kan være salgskurven, der udformes på en måde, så den fremstår langt mere positiv end tilfældet reelt er. Pipeline, som er pustet op og vil tabe luften ved en konkret trykprøve. Eller omkostninger som er fordelt ud på en lang række poster, for at dække over budgetoverskridelser på prestigeprojektet.

At kun udvalgt information fremlægges er i sig selv skidt, men værre er det, når topledelsen bruger det som grundlag for virksomhedens strategiske og vigtige beslutninger. Her kan konsekvenserne for fremtiden være fatale – både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Heldigvis lader det sig ikke gøre i virksomheder, hvor ledelsen har skabt en kultur, hvor beslutninger træffes på velfunderede, dataunderbyggede grundlag frem for på forførelse, følelse og fornemmelse. Det er samtidig en kultur, hvor toplederen insisterer på at have komplet, faktuel viden til sin rådighed, og som ikke accepterer overraskelser, der kan undgås ved rettidig brug af data.

Toplederen, som endnu ikke har erkendt betydningen af data, tror fejlagtigt, at der er en konflikt mellem at være datadrevet og have tillid til sine chefer. Intet er mere forkert! Tilliden i direktionslokalet styrkes netop, når ledelsen ikke behøver at diskutere kvaliteten og rigtigheden af beslutningsgrundlaget, men kan bruge tiden effektivt til at træffe de rette beslutninger. Databaseret gennemsigtighed lader ikke rum til, at en psykopat kan boltre sig.

Compensated psychopats afskyr datadrevne organisationer; de afskyr gennemsigtighed og de afskyr, at beslutninger træffes på fuldt oplyste grundlag! Lederen som undervurderer betydningen af at bruge data udsætter sig selv og sin organisation for en væsentlig risiko for, at blive ført bag lyset af en compensated psychopat.  Det er samme leder som fejler – før eller siden!

Profil
Lars Sander Matjeka authorimage Lars Sander Matjeka blogger om ledelse, forretningsudvikling og kommunikation, som er blandt de emner, han primært har beskæftiget sig med i sine tidligere jobs som marketing- og kommunikationsdirektør og forretningsudviklingschef

Lars Sander Matjeka er direktør for DG Media og Datagraf Communications, der begge indgår i Aller-koncernen. Han har i en årrække undervist i ledelse og marketing og er desuden aktiv som foredragsholder og bestyrelsesmedlem.

Tidligere bloggere på borsen.dk