Fyr psykopaten! Nu!

authorimage
BLOGS
Af: Lars Sander Matjeka
19. feb 2015

Advarsel: ”Compensated psychopats” er farlige for enhver virksomhed og
ethvert individ. Derfor:

1.  hvis du er chef for en ”compensated psychopat”: fyr vedkommende øjeblikkeligt!
2.  hvis du har en ”compensated psychopat” som chef: se at komme væk!

Jeg stiftede for nyligt bekendtskab med betegnelse ”compensated
psychopat”: en psykopat med en ledende post i samfundet, som har tillært sig en
adfærd, der kompenserer for/dækker over vedkommendes psykopatiske træk.

Da jeg dykkede ned i litteraturen om disse ledertyper var det slående, hvor kraftige advarsler i stil med ovenstående, der gik igen. Advarslerne tog afsæt i, at en ”compensated psychopat” i øverste ledelseslag udfordrer kulturen, værdigrundlaget og i særlig grad virksomhedens etik. Dertil kommer en række alvorlige følgevirkninger af psykopatens tilstedeværelse:

-  demotivering og manglende performance blandt medarbejderne
-  stress, mobning og højt sygefravær
-  underminering af sunde værdier og social ansvarlighed
-  lav medarbejdertilfredshed og høj medarbejderomsætning
-  mange interne konflikter – både horisontalt og vertikalt
-  ufine forretningsmetoder med juridiske slagsmål til følge
-  suboptimering og emperiebygning
-  voldsomt ressourceforbrug uden reelt udbytte
-  underminering af den samlede ledelses troværdighed og dømmekraft
-  negativ påvirkning af virksomhedens samlede omdømme
-  aktionærer, der taber deres investering

Nogle af de mest markante kendetegn ved en ”compensated psychopat”:

-  skyr ingen midler for selv at fremstå som en succes
-  skyld, fortrydelse og (ægte) empati er ikke eksisterende
-  overfladisk og påtaget charmerende
-  manipulerer med alt og alle
-  impulsstyret, utilregnelig og skifter mening som vinden blæser (og ofte ud fra, hvad der tjener ham/hende selv bedst)
-  accepterer aldrig ansvaret for egne fejl, manglende kompetence eller utilstrækkelighed
-  giver gerne andre skylden og skaber historier, der stiller andre i dårlig lys og sig selv i godt lys
-  uforholdsmæssigt høj selvtillid og tro på egen formåen
-  gør andres gode idéer til sine egne og tager æren for andres resultater
-  ændrer ikke sig selv eller sin adfærd over tid (oplever ingen motivation for at udvikle sig)
-  definerer sine egne (vidde) rammer og regler uden hensyn til, hvad der gælder for andre
-  egoistisk og selvcentreret – og lader egne behov komme forud for virksomhedens

Det kan desværre være vanskeligt at gennemskue en sådan leder, da han/hun jo netop er i stand til at kompensere for det psykopatiske ved f.eks. at:

-  være en dygtig kommunikatør
-  evne at skabe relationer til overordnede eller andre personer med indflydelse
-  være god til at lede op i organisationen
-  være dygtig til at konstruere svært gennemskuelige løgne
-  kunne læse andre mennesker og situationer hurtigt, og handle derefter
-  bruge sit køn og sin seksualitet
-  være omgængelig, venlig, let at tale med og underholdende

Summen af ovenstående giver anledning til at gentage advarslen: fyr eller løb! Nu!

Profil
Lars Sander Matjeka authorimage Lars Sander Matjeka blogger om ledelse, forretningsudvikling og kommunikation, som er blandt de emner, han primært har beskæftiget sig med i sine tidligere jobs som marketing- og kommunikationsdirektør og forretningsudviklingschef

Lars Sander Matjeka er direktør for DG Media og Datagraf Communications, der begge indgår i Aller-koncernen. Han har i en årrække undervist i ledelse og marketing og er desuden aktiv som foredragsholder og bestyrelsesmedlem.

Tidligere bloggere på borsen.dk