Schweizisk valutabombe får indflydelse på mere end prisen på Toblerone

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
15. jan 2015

Den schweiziske nationalbank (SNB) har i dag smidt en valutabombe. SNB har reduceret indlånsrenten til -0,75% og har samtidig fravalgt at understøtte det tidligere valutaloft overfor EUR på 1,20. En stigende efterspørgsel efter ”en sikker investeringshavn” i kølvandet på olieprisfald og et kollaps i bl.a. den russiske rubel og norske/svenske kroner, kan være blandt de udslagsgivende årsager, som har øget presset på CHF. Valutaen styrkes med 15 % overfor EUR. Her er et par perspektiveringer af hvad det betyder økonomisk og investeringsmæssigt.

Valutabombe

Dagens meddelelse kommer noget nær ud af det blå. Efter en reduktion i rentesatsen og en beslutning om ikke længere at kæmpe for renteloftet, er CHF styrket med mere end 15 % overfor EUR/DKK. En overgang var styrkelsen sågar på det dobbelte.

Hvad betyder det?

Bevægelserne får bl.a. indflydelse på en række forhold:

  • Styrkelsen af valutaen giver en valutagevinst til udenlandske investorer. Derimod falder aktiemarkedet i Schweiz isoleret set. Schweiz er en stor eksportøkonomi og styrkelsen får en negativ konsekvens for de schweiziske selskaber. For landet som helhed betyder det udenrigshandelsmæssigt dog mindre, idet Schweiz har et kæmpeoverskud på sin betalingsbalance.
  • Investorerne leder efter betydningen for eksportselskaber som får glæde af styrkelsen. Det kunne tænkes at være bl.a. tyske selskaber, hvor det schweiziske eksportmarked er betydeligt. For de danske børsnoterede selskaber kan Schweiz være vigtigt, men ikke nødvendigvis et stort absolut eller relativt marked. Det samme gør sig givetvis gældende på importsiden.
  • Den umiddelbare negative reaktion i de danske aktier kom bla. i bankaktierne. Det skyldes frygt for at der kan være lånesegmenter som fortsat har CHF som fundingvaluta og udsigterne til endnu mere pres på renterne og rentemarginalen de kommende år.
  • De største bevægelser kom i valutamarkederne, men bevægelserne trods alt var mindre i aktiemarkederne. Det skyldes blandt andet, at CHF ikke er den fundingvaluta, som den var i 2008 under finanskrisen. En stigning i CHF dengang medførte en stor nedbringelse af risikomæssige positioner. CHF styrkelse (på grund af lukning) og aktiefald på grund af lukning. Det ser vi ikke denne gang pga. mindre gearing og stort set ingen gearing i CHF til investeringsformål.
  • Aktierne reagerer her efter nogle timer lettere positivt. Det skyldes udsigten til fortsat lave renter og at SNBs ageren kan tolkes som forløberen for en annoncering af et opkøbsprogram fra ECB  i næste uge (kvantitativ lempelse).
  • For aktieinvestorerne er CHF interessant, men udmeldingen fra den europæiske centralbank i næste uge sammen med USD udviklingen og aktuelt også olieprisen endnu vigtigere.

Dyrere skiferie, men godt for investorerne

Nok er skiferien til Verbier blevet dyrere sammen med Omega og Rolex ure. På samme måde får chokoladenyderne lov til at betale mere for Milka og Toblerone. Den schweiziske økonomi klarer sig også selv om der er tale om en betydelig styrkelse af valutaen. Betalingsbalanceoverskuddet går måske fra ”verdensrekord” til ”meget højt”. For investorerne betyder meddelelsen lavere renter og mere stimulanser i en længere periode. Derfor er dagens udmelding alt i alt positivt nyt for dem som sætter deres investeringspenge i aktier globalt.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk