Passivt var bedst i år, men aktivt var ikke helt ringe

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
29. dec 2014

En vigtig del af mit virke er at styre en række porteføljer under fællesbetegnelsen SaxoInvestor (se mere her). Porteføljerne er specielle derved, at de baseres  enten på danske investeringsforeninger eller  på ETF’er (passive indeksfonde). Hver portefølje findes således i både en aktiv og en passiv variant (for mere om aktiv/passiv se f.eks. en tidligere blog her).

Porteføljerne baseres på otte fonde, fire der invester i obligationer og fire der investerer i aktier. Udover at sammensætte porteføljerne udvælger jeg også de bagvedliggende fonde, og jeg har således udsigt fra første parket til hvordan de to typer af investeringsprodukter klarer sig.

 

I år tegner der sig flere tydelige mønstre:

 

 • Ud af otte forskellige aktive investeringsforeninger har fem (62%) leveret afkast pr. 29. december efter omkostninger der overstiger foreningens benchmark. Tre af foreningerne (38%) har klaret sig dårligere end deres benchmark. Denne statistik er langt bedre end hvad man typisk læser om i dagspressen, og illustrerer bl.a. hvor vigtigt det er at vælge de rigtige foreninger.
 •  

 • Den bedste af de otte foreninger slog sit benchmark med 4,3%-point i år (Danske Invest Fokus Danmark). Den næstbedste med 2,3%-point (Sparinvest Lange Obligationer). Den dårligste af de foreninger jeg bruger, missede sit benchmark med hele 6,7%-point (BankInvest New Emerging Markets). Den næst-dårligste underperformede med 5,0%-point (CPH Capital Globale Aktier).
 •  

 • En aktivt forvaltet fond kan således give anledning til høje merafkast, men også tilsvarende høje tab. Aktive fonde giver typisk anledning til en højere porteføljerisiko, end de passive fonde gør.
 •  

 • Når jeg regner det samlede merafkast på alle mine aktive fonde sammen på tværs af mine porteføljer, står jeg tilbage med en underperformance på i alt 0,5% efter omkostninger.
 •  

 • En aktiv fond bør dog generelt vurderes over en længere periode. Gentager jeg de samme beregninger over de seneste tre år, er status at kun en ud af otte fonde har underperformet (12%), og at det samlede merafkast på tværs af porteføljerne er 1,9%-point.

 

For mig er billedet forholdsvist tydeligt: det er svært at slå markedet, og du skal vælge dine investeringsforeninger med omhu. Gør du det, kan du være heldig at opnå afkast, der overstiger markedets. Bemærk i den forbindelse, at ovenstående beregninger ikke medtager de typisk høje handelsomkostninger forbundet med investeringsforeninger.

 

Når man investerer i ETF’er forventer du at få et markedsafkast, minus fondens faste omkostninger. Alligevel kan man godt blive overrasket:

 

 • Fire ud af otte ETF’er jeg benytter til mine porteføljer omtalt her har slået deres benchmark, og alle otte har performent bedre end angivet ved deres omkostningsprocent. Bedst var iShares Euro Stoxx Small Cap, der slog sit benchmark med 0,58%-point efter omkostninger på 0,40%. Næstbedst var iShares MSCI World Minimum Volatility, der slog sit benchmark med 0,19%-point efter omkostninger på 0,25%. Værst var iShares MSCI Emerging Markets, der underperformede sit benchmark med 0,64-point efter omkostninger på 0,75% (og dermed klarede sig bedre end forventet).
 •  

 • Når en ETF kan slå eller matche sit benchmark på trods af de indirekte omkostninger skyldes det især indtægter fra repoer og aktieudlån. Aktieudlån kan give anledning til en kreditrisiko for fonden (som typisk også findes i de aktive investeringsforeninger), men også give anledning til et pænt afkastbidrag.
 •  

 • Når jeg regner det samlede merafkast på ETF’er sammen på tværs af mine porteføljer, står jeg tilbage med et merafkast efter omkostninger på i alt 0,03%.

 

Jeg hører tit gentaget, at en passiv fond altid vil underperforme markedet. Dette er i min erfaring ikke korrekt. Ligesom ved de aktive fonde kan det dog svare sig at bruge tid på at søge efter de rigtige fonde.

 

Helt fremme ved målstregen blev resultatet for 2014 altså at de passive ETF’er klarede sig bedre end de aktive investeringsforeninger i mine porteføljer.

 

Note: Alle data for investeringsforeninger er taget fra morningstar.dk den 29/12-14, med undtagelse af benchmarkafkastet på BankInvest New Emerging Markets, der er taget fra bankinvest.dk. Alle data for ETF’er er taget fra Bloomberg den 29/12-14.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk