Læren fra IT Factory - mindre tillid og mere kontrol?

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Dansk erhvervsliv bygger i høj grad på tillid mellem parterne – og langt mindre på kontrol. Dette er en central pointe, da Stein Baggers misbrug af sine omgivelsers tillid bl.a. kreditorer, bestyrelsen, medarbejdere, sponsere og revisorer var hovedårsagen til, at bedraget kunne nå så langt og at de røde advarselslamper forblev slukkede. Betydningen af tillid analyseres med økonomernes øjne som et gentaget spil dvs. spillernes tidligere handlinger påvirker deres fremtidige payoff. Som rational økonomisk spiller vil man således overveje, om man skal ofre sit gode omdømme for at realisere et stort payoff her og nu. Prisen er, at dette engangsvederlag sker på bekostning af lavere, men sikre fremtidige payoffs. Hvorvidt man bør ofre sit hæderlige omdømme f.eks. i form af goodwill eller image afhænger af, hvorvidt spillerne ved, hvornår spillet stopper eller om de forventer at spillet bare fortsætter uendeligt. Konkret betyder dette, at hvis spillerne ved, at spillet ophører efter N perioder, vil de ikke ændre deres handlinger f.eks. hvis de har et incitament til at snyde i første runde, vil de også gøre det i de efterfølgende perioder, modsat hvis de ikke ved præcist, hvornår spillet stopper. For Stein Bagger var svaret enkelt. Det gjaldt om at realisere en hurtig gevinst, selvom han ville blive straffet en gang i fremtiden, da leasingkarrusellen før eller siden ville briste. Vi ved ikke om Stein Bagger foretog denne kalkule. Dog er det sikkert, at han med sit polerede ydre og sin selvsikre fremtoning, har misbrug sine omgivelsernes tillid og ofret sit omdømme. Stein Bagger har forfalsket dokumenter og underskifter, der har indgået i et spindelvæv af uigennemsigtige IT kontrakter, som alle er blevet styret af et hemmeligt dobbelt bogholderi. Både revisionen og kreditorerne fattede ikke mistanke, hvilket formentlig skyldes at der var lagt et effektivt røgslør ud, der hele tiden sikrede, at der var penge på kontoen. Hovedårsagen bag svindelnumret er dog, at man i Danmark stoler på folk, før det modsatte er bevist. Man anser med andre ord sine forretningspartnere for hæderlige, som man forventer at gøre forretninger med også i fremtiden. Spørgsmålet er imidlertid om IT Factory sagen har vist, at man i erhvervslivet i højere grad bør basere sine beslutninger på baggrund af kontrol og mindre på tillid til modparten. Dette betyder bl.a. at kreditorernes kreditprocedurer skal strammes op og at revisionsbranchen bør se på, om revisionsvejledningen om besvigelser (benævnt RS 240) kan gøres endnu mere fintmasket.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk