ISS: Renteinvestorer tror på lave renter meget længe

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
25. nov 2014

Mandag meddelte ISS, at de til erstatning for en kredit med udløb i 2017 har udstedt nye obligationer med en løbetid på 5 respektivt 10 år. Renten er rekordlav og efterspørgslen tegner et klart billede af rentehungrende investorer og en forventning om at de lave renter vil være lave meget længe.

ISS fra high yield til low yield

Selv om det kan synes meget langt væk er det ikke længe siden endda. ISS var udelukkende kapitalfondsejet. Rengøringskoncernen var fuldt lastet med gæld og havde svært ved at genere løbende overskud på grund af netop den store og dyre gæld. Det var dengang ikke usædvanligt at renten kunne være 8-10 %. Det lyder som ”noget fra fortiden”, men er ikke mere end blot nogle få år siden.

Mandag kunne ISS meddele, at de til erstatning for en kreditfacilitet, der udløber i 2017, har optaget nye lån på tilsammen 1,2 mia. EUR. Dels for 700 mio. med 5 års løbetid til 1,125 % i rente og dels for 500 mio. med 10 års løbetid til 2,125 % i effektiv forrentning. Vauw.

Investorer på rentejagt

Når ISS har været i stand til både at forlænge løbetiden på deres lån og samtidig, ifølge meddelelsen, sikre sig en mindre rentebesparelse, er det et vidnesbyrd om at obligationsbaserede investorer er meget rentesultne. Næsten uanset hvor man kigger hen, er renterne ekstremt lave og det er noget nær umuligt at opnå et fornuftigt langsigtet afkast ved at investere i obligationer. Selv i det gældplagede Sydeuropa har statsrenter i problemøkonomier som den spanske nået historisk lave niveauer under 2 %.

Lave renter meget meget længe

De lave renter viser ikke kun at aktivitetsniveauet er lavt og risikoen for deflation har fået tag i investorerne. Det viser også med al tydelighed, at de investorer som låner penge ud til ISS i 5 eller sågar 10 år til renter mellem 1,125 og 2,125 %, forventer at de kommende år forbliver med renter på ekstremt lave niveauer. 3-5 års tidshorisont med ekstraordinært lave europæiske renter er ikke urealistisk.

Ny boble?

I en ikke alt for fjern fortid åndede alt også fred og ro og ingen investeringsfare; nemlig forud for finanskrisen. Renterne var om ikke ligeså lave som i dag, så var kombinationen af stor risikovillighed og relativ lave renter alligevel en uheldig cocktail. Resten er historie.

Grunden til at det efter al sandsynlighed ser lidt anderledes ud i dag, er den lave inflation og tiden efter finanskrisen. ”Den nye virkelighed” kunne man kalde det. Europa er på vej mod en økonomisk helingsproces, som meget vel alt i alt kan vise sig at tage et årti. Investorerne bør holde sig den høje risikovillighed og de lave renteniveauer for øje som et potentialt faresignal. Situationen er dog alt i alt en ganske anden end i 2007/2008.

Rentenøjsomme investorer

Tilbage står at de investorer, som overhovedet vil gøre sig forhåbninger om et renteafkast skal øge deres risiko og blive mere nøjsomme. Det er den succesfulde ISS udstedelse fra mandag et meget klart vidnesbyrd på

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk