Derfor tager jeg en timeout fra medierne

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. nov 2014

Jeg har efter længere tids overvejelser besluttet at tage en timeout fra medierne. Det er vigtigt at understrege, at det IKKE skyldes nogen konkrete omstændigheder overhovedet. Årsagen er simpelthen den, at jeg ikke føler, at jeg har tilstrækkelig med tid til de mange spændende forskningsprojekter jeg er involveret i.

Jeg læser pt. dagligt 4 aviser hver dag tidligt om morgenen, for at holde mig helt ajour med, hvad der rører sig i dansk erhvervsliv, men det tager i sagens natur tid fra mine forskningsmæssige gøremål. Derfor har jeg besluttet at tage et års mediemæssigt timeout. Jeg er sikker på, at der findes andre velkvalificerede forskere, som kan tager over inden for mine områder.

Professorer bør kvalificere debatten – ikke optræde som smagsdommere

Jeg har efter bedste evne i mange år forsøgt at kvalificere debatten inden for mit eget fagområde, hvor jeg har koblet min forskningsmæssige viden på de fakta, som mange journalister har forelagt mig. Det har været spændende og givtigt for min motivation at møde så mange dygtige erhvervsjournalister. Det er faktisk min opfattelse, at danske erhvervsjournalister er særdeles fagligt kompetente og har et oprigtigt ønske om at formidle seriøs viden om dansk erhvervsliv.

Dog mener jeg, at vi professorer i højere grad bør kvalificere debatten, frem for at optræde som smagsdommere i medierne eller promovere bestemte virksomhedstyper i håb om, at der ”falder noget tilbage”, enten konsulentmæssigt eller til finansiering af fremtidige forskningsprojekter.

Jeg har ofte konsulentopgaver for virksomheder, men jeg holder kasketterne fuldstændigt adskilt. Denne rådgivning foregår i min sparsomme fritid, som derfor kun består af arbejde og min familie. Jeg har stor respekt for triatleter, men da døgnet som bekendt kun har 24 timer, består min daglige motion af en cykeltur til og fra CBS på Frederiksberg - resten af tiden bruger jeg på arbejde.

Vi professorer bør optræde som rollemodeller, der ikke forsøger at fremme en bestemt politisk dagsorden. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er borgerlig/liberal og bl.a. er menigt medlem af partiet Venstre samt støtter op omkring tænketanken CEPOS, men jeg har aldrig forsøgt at fremme eller promovere mit partis mærkesager. Hvis jeg engang beslutter at stille op til Folketinget, er det en helt anden sag, så stiller jeg op som personen og politikeren Caspar Rose - ikke som ekspert.

Fokus på investering og aktiemarkedet

Jeg har flere spændende forskningsprojekter, der alle vedrører aktiemarkedet bl.a. hvordan aktiemarkedet reagerer på interne/eksterne CEO udnævnelser, hvad præmien afhænger af, når en byder ønsker majoritetskontrol af en børsnoteret virksomhed, om bestyrelsens køb/salg af egne aktier i virksomheden har nogen effekt på aktiekursen, om opkøb af egne aktier overhovedet skaber værdi etc. Med andre ord, så er mit fokus flyttet fra god selskabsledelse til de finansielle markeder.

Det er min erfaring at, god selskabsledelse er interessant i praksis – der er ikke så meget vi kan sige rent forskningsmæssigt om dette område. Til gengæld for min manglende formidlingsaktivitet, vil jeg i højere grad prioritere kommende bestyrelsesarbejde, herunder kurser for bestyrelser og topledelser, hvor jeg selv bliver personligt og fagligt udfordret.

Tak til alle jer, som igennem årene har måttet lægge øre og øjne til mine vurderinger af forskellige sager i dansk erhvervsliv, MEN; Don't worry, I'll be back…med relevant forskning om aktieinvesteringer.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk