G-20 i Australien: Flere vækstfugle på taget

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
17. nov 2014

Det skorter sjældent på den gode vilje, store forhåbninger og de positive tal. Weekendens G20 møde var ”endnu et af slagsen”, som i runde vendinger fortæller om at ”i morgen bliver alt bedre”. I 2018 skal væksten ifølge mødets slutcomminique være 2,1 % højere i G20 landene end den ”ellers ville have været”. For økonomien er i dag som i går. Det samme gør sig gældende for investorerne, som ikke behøver at skele ret meget, hvis overhovedet noget, til weekendens topmøde i Australien. Det er, desværre mest sandsynligt, business as usual.

2,1 % = 2000 mia – 7 x dansk BNP ekstra

Hvis det skulle lykkes G20 landene at løfte væksten med 2,1 % i 2018, vil det, iflg. slutcommuniquet, løfte landenes BNP med 2000 mia. USD. Det svarer i runde tal til 7 x Danmarks samlede BNP. Det er ikke ambitionerne der fejler noget.

Ingen kan være uenig i at

  • Skabelse af flere kvalitetsjob
  • En mere fair beskatning, hvor pengene tjenes
  • En forstærket indsats for at reducere ungdomsarbejdsløsheden
  • Udryddelse af fattigdom
  • Mindre korruption
  • Mere samhandel
  • Etc,

alle er gode formål og fortjener stor opmærksomhed. Udfordringen er ikke om målene er ambitiøse nok. Det springende punkt er, om de midler der gør at man kommer hen til målet, er store og stærke nok, samtidig med at historien viser os, at det med at løfte i flok ikke har den samme klang verden over.

2000 vækstfugle på taget i 2018

For investorerne vil den varige effekt af weekendens G20 møde være meget begrænset og kortvarig. På de finansielle markeders dagsorden står risikoen for deflation i Eurozonen, en fortsat meget svag japansk økonomi, som her til morgen viser nye svaghedstegn, og en uløst strid mellem Rusland/Ukraine/Europa/USA. Der findes desværre ingen kortsigtet løsning på disse problemer. Hvis G20 mødet for alvor skulle have haft en betydning for investorerne, skulle en løsning i Rusland/Ukraine striden have været understøttet af mere end blot alvorsord. Nu bliver det ved de fine intentioner og håbet om at de 2000 mia. USD er mere end blot vækstfugle på taget.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk