FED møde: USD stigning næsten uanset hvad det kommende år

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
17. sep 2014

Når FED i aften løfter sløret for deres overvejelser om den fremtidige pengepolitik, venter investorerne i spænding. Næsten uanset hvad der sker, bør investeringsoverskriften indenfor det kommende år være noget med USD stigning.

FED og investorerne

Når FED i aften løfte sløret for hvad deres pengepolitiske overvejelser går i retning af, fokuserer investorerne på mere end blot eet forhold:

  • Hvad er FEDs opfattelse af helbredstilsanden på arbejdsmarkedet, som har nøglen til at fortælle om udviklingen i økonomien (beskæftigelse, ledighed, langtidsledighed).
  • Først Bernanke og nu Yellen har været pengepolitiske ”duer”. Det ændrer sig næppe. Rentestigninger kommer givetvis i adstadigt tempo.
  • For nærværende tilsiger markedsforventningerne, at centralbankrenten vil være på 1,125 % mod de aktuelle 0,00 ved udgangen af 2015. Altså en forventet stigning, men trods alt i et adstadigt tempo.
  • Mens FED må overveje om de seneste nøgletal og den forbedring som trods alt er sket på arbejdsmarkedet, giver dem et alibi for at trække tiden med ”0-renter” ret meget længere, er situationen en anden i Europa. Forskellen i vækst og ikke mindst rentescenarie bør give sig udslag i en styrket USD.

FED som ”forsigtig Per”

FED vil givetvis være kommunikationsforsigtig. Både fordi den økonomiske genopretning fortsat er skrøbelig, men ikke mindst fordi de finansielle markeder vil forsøge at afkode ”hvert et ord”.  Det mest sandsynlige er derfor en fortsat forsigtig udtalelse fra FED. Trods alt.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk