Hvorfor venter kapitalfondene ikke på bedre IS(S) tider?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
11. sep 2014

Mandagens annoncering af at Goldman Saches/EQT tirsdag ville begynde sit udsalg af ISS aktier har skabt undren hos de private investorer: Efter en nedjustering fra ISS og et efterfølgende kursfald vækker det undren, at kapitalfondene ikke venter på bedre salgstider og får en bedre pris. Det er der dog en ”god” forklaring på: Tiden er gået!

Case ISS: Storaktionær på vej ud og hvad så?

Da ISS blev børsnoteret i foråret, blev exit toget fra kapitalfondene ”kørt fra perron”. Efter de seneste succesfulde noteringer fra OW Bunker og Matas var køreplanen klar: Efter et eller 2 succesfulde kvartalsregnskaber og gerne med en opjustering af årsforventningerne i bagagen, var kapitalfondene klar til at sælge ud af deres beholdning.

Det afgørende i den ligning er dog ikke den opjustering, som alle have håbet på skulle komme, men som i stedet blev til en nedjustering på grund af den svage udvikling i den europæiske økonomi, som er ISSs ”hovedmarked”. Det afgørende er og var at toget var ”kørt fra exitperron” uden bremser. Der var ingen vej tilbage og ikke plads til bump på vejen med mindre nogen trak i nødbremsen (stort kursfald og ingen exitmulighed). Det skete ikke

Sidste ”holdbarhedsdato” overskredet

I tilfældet ISS har kapitalfondene ejet ISS i mere end 9 år. Det er noget længere end i det generelle tilfælde for kapitalfonde, som har for vane at være medejer i 4-7 år. Det er ikke nødvendigvis kun kapitalfondene som har presset på for at komme videre, men det investeringsmandat, som ligger bag kapitalfondene. Tiden trumfer kursovervejelserne

Investorerne i ISS ærgrer sig. At sælge ud efter en nedjustering og et kursfald er ikke positivt. Det skaber i dobbelt forstand en negativ situation: For det første har nedjusteringen og det efterfølgende kursfald været investorubehageligt. Men det kursafgørende er kombinationen af et kapitalfondsexit og et udbudspres. Investorerne ræsonnerer, at der næppe kommer specielt opløftende nyheder fra selskabet de kommende kvartaler på grund af den pressede europæiske økonomi samtidig med at der smides flere aktier på markedet.

2 salgsrunder igen?

ISS har sandsynligvis vist, at de kan stå på egne ben i tiden efter kapitalfondenes ejerskab, og man kunne med rette tænke sig, at investorerne ligeså vel tog imod meddelelsen om aktieudsalget som ”nu er der kun 2 ”salg” tilbage. Forstået på den måde, at hvis kapitalfondskonsortiet har skåret deres ejerandele i tredjedele Fra 48 % til 32 %, mangler der nu kun 2 salgsperioder før ISS ikke længere har en snærende ”salgstrussel” om investeringshalsen.

Normen på aktiemarkedet er at 2 salgsrunder er 1 for meget. Derfor vil der kunne ligge et negativt ”overhæng” på aktien i mere end én forstand, så længe kapitalfonden er inde men potentielt sælgende. Det sker indtil og med den sidste hurdle er ovre og investorerne har opfattelsen af at udbud og efterspørgsel er i investorernes favør.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk