Fortsat aktieoptur: Satser Draghi på en formueeffekt i aktiemarkederne?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
10. jun 2014

Draghi og ECB satte i sidste uge satte bag den berømmede udtalelse om at ”ECB vil gøre hvad for det kræver” for at genoprette økonomien. ECB ønsker at svække valutaen for at ”importere” mere inflation. EUR er nok blevet en anelse svækket, men umiddelbart ser det ud til at effekten af mere pengepolitisk stimulans mere kommer fra en formueeffekt i aktiemarkederne og en rekapitalisering af banker, især i syd via faldende statsobligationsrenter, end af en større svækkelse af EUR.

Mere stimulans støtter aktiemarkerne

Efter sidste uges ECB rentenedsættelse, annoncering af mere likviditet og ikke mindst at renterne vil forblive meget lave i en fortsat længere periode, har aktierne taget endnu et skridt opad. Især det forhold at renterne forbliver lave i en længere periode minder investorerne om, at der i en rum tid fremover ikke vil være reelle alternativer til aktierne.

Inflation er ukomfortabel lav

Det er især den meget lave inflation, som aktuelt ligger milevidt fra ECB 2 % målsætning uden udsigt til at komme i nærheden af netop målsætningen den ”kommende” tid, som har fået ECB til at handle. Måske tillagt lidt pres fra markederne.

Investorer køber sydeuropæiske statsobligationer

Et af formålene med at sænke renterne yderligere, har været at forsøge at svække valutaen. En art kvantitativ lempelse, som både i USA og især i Japan, har haft en markant effekt på valutaen. Indtil videre har effekten på EUR været meget moderat. Det skyldes ikke mindst at udmeldingen var ventet. Det skyldes dog også, at der flyder en betydelig kapital ind i netop EUR zonen, som leder med lys og lygte efter en trods alt relativ sikker kursgevinst i obligationsmarkederne, og den finder investorerne i de sydeuropæiske statsobligationer.

Satser Draghi på en formueeffekt?

Hvis svækkelsen af EUR udebliver eller kun bliver moderat, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med at flere pengepolitiske tiltag ikke har haft en effekt. Måske kommer den snarere i form af stigende aktiemarkeder, som har en formueeffekt. I tillæg er et af formålene med rentefaldet og tildelingen af mere likviditet, at rekapitalisere især de sydeuropæiske banker. Når bankerne kan låne billigt hos ECB og placere i de lokale statsobligationsmarkeder, presser det obligationsrenterne ned. Det giver på samme tid en hjælpende hånd til bankerne, som opnår en kursgevinst, men giver også økonomien et skub i den rigtige retning med lavere renter.

Nye aktietoppe forude

Investering er et relativt ”spil”. Aktier går ikke kun op/ned som en konsekvens af udviklingen i samfunds/virksomhedsøkonomien. Samtidig handler investeringsbeslutningerne meget om hvilke alternativer der findes. Renterne er lave og de forbliver lave i en fortsat længere periode. Derved er der reelt ingen alternativer til aktier, hvis man søger efter attraktive afkast. På trods af at aktierne er steget og det endda ganske meget, er de stadig mere investeringsattraktive end obligationer, som har en sammenlignelig prisfastsættelse, som er ”noget højere”. Derfor er det det mest realistiske, at der vil blive sat flere aktierekorder i 2014.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk