Russiske aktier i markant stigning siden Ukraine uro

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
23. maj 2014

Da krisen mellem Rusland og Ukraine eskalerede for snart 3 måneder siden, faldt det lokale russiske aktiemarked og valutaen blev også sendt ud på en rutschetur. Samlet set blev ejerne af russiske aktier mere end 10 % fattigere på dagen.  Kursfald og svækkelse af valutaen markerede samtidig et lavpunkt for investorerne. Siden dengang er værdien for danske Ruslands investorer steget med lidt over 20 % som en kombination af stigende aktiekurser og en knap så trængt valuta.  Når Ukraine går til valg på søndag handler det for investorerne ikke så meget om den kortsigtede politiske udvikling, men mere om de langsigtede muligheder, når freden på et tidspunkt bliver genoprettet.

Russisk økonomi hænger fast i finanskrisen

Den russiske økonomi har haft vanskeligt ved at komme sig rigtigt efter finanskrisen. Det skyldes ikke mindst at der efter krisen, ikke ligesom det var tilfældet før 2008, har været det samme momentum hverken over den globale økonomi, men heller ikke over råstofsektoren, som op til 2008 og i 00erne generelt var synonym med BRIK landenes markante vækstmæssige outperformance. Rusland er meget afhængig af netop denne sektor på grund af deres store forekomster af olie, gas og materialer.

Russiske aktier markant bagud siden finanskrisen

Den lavere russiske vækst har øget risikoen ved at være investeret i netop russiske aktier. Mens andre aktieindeks har oplevet både en 2- og 3- dobling, eller i tilfældet med de danske aktier endda mere siden de finansielle markeder nåede et kursmæssigt lavpunkt i marts 2009, har det knebet med de gode historier i Rusland.

Ukraine krise markererede et lavpunkt

I begyndelsen af marts eskalerede uenighederne mellem Rusland på den ene side og Ukraine og resten af verden i det modsatte ringhjørne. Aktiekurserne faldt og den russiske rubel kom ud på en ny rutschetur, da en betydelig del af de investorer som ikke have kapituleret over den svage russiske udvikling, trak investeringsstikket efter nye afkastskuffelser. Nok var nok. Denne gang ser det ud til at et nyt lavpunkt var globalt og ikke kun endnu et af de lokale som efterfølgende fik ny negativ næring. Lavpunkt = vendepunkt.

Russiske afkast i pose og i sæk

Med lavpunktet fulgte en form for investeringsmæssig ophørsudsalg. Ukraine var på den ene side dråben der fik bægeret til at flyde over. På den anden side var, som det ofte forholder sig, investorkapitulationen med til at markere og muliggøre en ny begyndelse for de russiske markeder. Siden dengang har investorerne fået lidt mere end 15 % i afkast på aktierne. I bedste ”pose og i sæk”, har de investorer som trodsede dommedagsprofterne kunne lægge lidt over 5 % oveni i form af en valutagevinst. Samlet set bliver det til et afkast på ca. 2,5 måneder på 20 %.

Ukraine stemmer søndag – investorer har gjort det tidligere

Når Ukraine på søndag går til valg afgøres den politiske fremtid. Én ting er politik. Noget andet er økonomi. Uanset udfaldet forbliver det et faktum, at krisen i Ukraine også har haft en betydelig økonomisk indflydelse i Rusland. For investorerne er det dog ”gårsdagens” nyheder. Russiske aktier er også efter et vist comeback meget lavt prissat, og det kan være det eneste vi med sikkerhed ved efter søndagens valg. Om nogle år kan man måske både huske 2014 som et skelsættende år for Ukraine, men samtidig også vendepunktet for de russiske aktier.Set i et langsigtet perspektiv forbliver de russiske aktier billige og meget investeringsinteressante.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk