Nye aktierekorder: ”Reelt ingen alternativer til aktier”, siger investorerne

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. maj 2014

De amerikanske investorer var i hopla og satte ligesom de danske aktier en ny indeksrekord for så vidt angår S&P 500 og Dow Jones, hvorimod Nasdaq stadig er 10 % under den tidligere indeksrekord fra 2000. Teknologiaktierne fik et comeback efter de seneste ugers ”udsalg” og korrektion, som trak aktierne op. Den underliggende gode stemning skyldes dog ikke enkeltfaktorer, men at investorerne mangler alternativer til aktier.

Ukraine – lokalt/regionalt anliggende?

Urolighederne i Ukraine ser fortsat ud til mest at have og være et lokalt/regionalt fænomen. I hvert fald hvad angår de finansielle markeder. Aktierne ser generelt ikke ud til at være påvirket udover hvad der er gældende for Ruslandsrelaterede forhold (svækket rubel og trykket lokalt aktiemarked). Urolighederne har ikke generelt fået andre EM markeder til at skælve yderligere og for udvalgte markeder (bl.a. Tyrkiet/Brasilien) har der i mere end 1 forstand været tale om forår de seneste måneder. Aktierne er steget massivt.

Bedring i amerikansk økonomi

Selv om der fortsat kommer lidt forskellige signaler fra den amerikanske økonomi; både med hensyn til sundhedstilstanden og ”farten” på opsvinget, har de seneste data generelt været opløftende. Selv om FED fortsætter sin nedtrapning af opkøbsprogrammet er der for nærværende ingen udsigter til at markedsrenterne skal stige foreløbig på trods af bedre væksttal. Det er der en lang række grunde til som bl.a. understøtter aktieudviklingen.

Hvorfor stiger renterne ikke?

Der kan være en række forklaringer på at investorerne ”ignorerer” de opløftende nøgletal og andre tekniske rentefaktorer:

  • Investorerne er forberedte på og har positioneret sig til stigende renter. De stigende renter kommer ikke af sig selv, men skal ”hjælpes” på vej. Det kan bl.a. ske ved investorernes (ud)salg af statsobligationer. De mere kortsigtede investorer har dog ingen at sælge ud af, da de har positioneret efter udsigterne til rentestigning.
  • FED signalerer fortsat at udløbet af opkøbsprogrammet ikke per definition = stigende renter.
  • Inflationen er fortsat ekstremt lav og markant under såvel FEDs som ECBs langsigtede forventninger og deraf følgende lidt uden for ”komfort zonen”.
  • En del af forklaringen på de bedre end ventede amerikanske jobtal for april var at arbejdsudbuddet falder. Det påvirker direkte arbejdsløshedsprocenten. Samtidig sker en del af jobskabelsen i job med en lav/lavere løn, som i et vist omfang mere er et udslag af reformer end et vækst og samfundsøkonomisk styrketegn.

Reelt ingen alternativer til aktier

De lave renter er ikke kun godt nyt for danske boligejere med hang til den billigste finansiering og hurtigste afbetaling på gælden. Det påvirker i høj grad også aktieinvestorernes risikoappetit. Renterne på statsobligationer (med begrænset risiko) er lave (Eksempelvis har Spanien just udstedt obligationer med laveste rente nogensinde). Samtidig er afkastet i virksomhedsobligationer med en god kreditvurdering uattraktivt og næsten ikke til at få øje på.

På den baggrund er det ikke så underligt at investorerne forbliver i aktier. Nok er aktierne steget meget og også i en række henseender mere end indtjeningen. I forhold til obligationer er de dog fortsat langt mere attraktivt prissat. Investorerne har reelt set ingen alternativer til aktierne, hvis de vil forsøge at skabe et attraktivt langsigtet afkast. Især hvis man samtidig ser på at renterne på et tidspunkt vil gå op og det per definition så vil give kurstab for obligationsinvestorerne.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk