Twitter styrtdykker – Er det de sociale mediers pendant til .com boblen?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. maj 2014

På en dag, hvor 480 mio. aktier potentielt kunne være frigjort til andet arbejde med udløbet af lock-up perioden, styrtdykkede Twitteraktien med mere end 17 procent i den ordinære handel. Den daglige handel blev 10 doblet. En af de ”magiske” ting ved fænomer er netop knaphed på ”varer”, som var med til at sende Twitter til himmels. Med nye friske Twitter aktier i spil, er denne magi blevet brudt. I hvert fald kortvarigt.

Lock-up periode slutter

Siden børsnoteringen har en række ledende medarbejdere, stifterne og større investorer været forment adgang til at sælge ud af deres aktier. Denne frist udløb den 5/5 og i dagens handel var det første vidnesbyrd på, hvordan markedet ville tage imod udsigten til mere likviditet. Frygten herfor har givetvis været dominerende. Med en omsætning på 10 x det daglige gennemsnit de seneste 3 måneder, har i det mindste nogen benyttet muligheden for at sælge og flere har fulgt trop af frygt for hvad der kan ske.

Let skuffende regnskab

Dagens kursfald må tilskrives udløbet af lock up perioden. I tillæg kan det have spillet en rolle, at Twitter i sidste uge leverede et let skuffende regnskab. Det spiller ikke i sig selv nogen rolle i dag, men forstærker effekten i en aktie, som i høj grad er præget af investorernes dagsform og har været kendetegnet ved stykmangel og en efterspørgsel som var markant større end udbuddet ved børsintroduktion snarere end en attraktiv prisfastsættelse.

Spørgsmål fra investorerne

Investorerne må være lidt i vildrede og bl.a. spørge sig om hvad Twitter sender af signaler til det øvrige aktiemarked:

  • Har vi set toppen af de sociale mediers fremmarch?
  • Er det slut med den superlikviditet som har præget aktiemarkederne?
  • På dagen hvor Twitter faldt tungt, trak den også bl.a. Linked-in med ned. Men også bankaktierne faldt tungt efter skuffende udmeldinger fra JP Morgan om den handelsrelaterede indtjeningsudvikling. Ser vi nu en generel svaghed i markederne?

Sociale medier vælter ikke aktiemarkederne

Selv om de sociale medier har fået på kurspuklen de seneste dage, ændrer det ikke ved deres position og fremtid. Det er udelukkende et spørgsmål om prisfastsættelse. Selv om de skulle gå videre ned herfra, vil det sandsynligvis kun i mindre udstrækning berøre det generelle aktiemarked. At aktier i det generelle tilfælde er tættere på toppen end at der fortsat eksisterer et stort afkastpotentiale, burde dog være indlysende for de fleste. De kommende uger vil vise om Twitter er historien om den forjættende og eftertragtede aktiehistorie, som primært havde sin glans på grund af stykmangel, eller om aktien består sin prøve i vindstyrke 10. Den er fortsat højt prissat og markante vækstforventninger skal indfries de kommende kvartaler, selv om den prismæssige overvægt er blevet mindre.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk