Gode jobtal og faldende renter – hvad er det som investorerne ser?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. maj 2014

Efter en på overfladen god amerikansk jobrapport i fredags med flere jobs og faldende arbejdsløshedprocent, ville den naturlige markedsreaktion være stigende renter i forventninger om en hurtigere ageren fra den amerikanske centralbank, FED. Det skete dog ikke. Tværtimod faldt renterne fredag efter tallene. Det skyldes mere end blot usikkerheden om udviklingen i Ukraine.

Gode jobtal

Fredagens amerikanske jobrappport overraskede på flere fronter. For det første blev der skabt markant flere jobs end forventet (288.000 mod 210.000). For det andet faldt arbejdsløshedsprocenten til 6,3 %, hvilket er den laveste i 5 år. Alt sammen på overfladen positivt. Der var lagt op til at aktierne skulle stige og trække renten samme vej. Pointen er at bedre end ventede tal ville påvirke markedets forventninger til hvornår den amerikanske centralbank, FED, ville begynde at hæve de officielle rentesatser. Det gik god anderledes.

Udbuddet af arbejdskraft falder

I stedet for at fokusere på jobskabelsen og den faldende arbejdsløshedsprocent og sende renterne op, gik det lige modsat. Et markant fald i arbejdskraftsudbuddet i april, var en væsentlig medvirkende årsag til den faldende arbejdsløshedsprocent. Samtidig var der på trods af mange flere jobs en svag lønudvikling, som får analytikere og investorer til at antage at en betydelig del af jobskabelsen sker i jobs med en svagere lønudvikling eller en lavere løn. Det vil i det mindste betyde, at lønudviklingen og dermed en betydelig del af privatforbrugsmotoren vil køre på færre cylindre.

Hvad med Ukraine?

En anden effekt, som kan have spillet en om end mindre rolle bag ved rentefaldet, kan være den fortsatte uafklarede situation i Ukraine. Situationen er fortsat uafklaret, men samtidig er det mest sandsynlige, at der enten findes en fredeligere løsning og/eller at uoverensstemmelserne forbliver regionale snarere end globale. Derfor må det vurderes at Ukraine trods alt må være en ubetydelig forklaring på fredagens rentefald.

Rentestigninger har fortsat lange udsigter – også i Danmark

For nærværende er det forventningerne, at FED vil være færdige med at rulle obligationsopkøbsprogrammet tilbage i oktober i år. Herefter vil der gå en rum tid før de officielle renter vil begynde deres opstigning. At dømme efter fredagens tal og ikke mindst investorernes reaktion, vil det fortsat have lange udsigter før de amerikanske renter begynder at stige. Det samme gør sig gældende for de europæiske og dermed også de danske. Det er fortsat gode nyheder for aktiemarkederne og ikke mindst de danske boligejere, som har valgt de laveste og rentetilpassede lån.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk