Finanstilsynets nye produkttilsyn – kunderne skal nu forstå produkterne

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
17. jan 2014

Finanstilsynet har i kølvandet på en række sager, hvor det har vist sig, at kunderne ikke helt forstod produkterne, især de medfølgende risici, valgt at indføre et såkaldt produkttilsyn. Det er en slags forbrugerbeskyttelse, som skal beskytte kunderne, så de i højere grad forstår f.eks. realkreditsektorens låneprodukter eller pensionssektorens nye markedsrenteprodukter.

Hylderne i de finansielle supermarkeder er fyldt godt op og udfordringen består i at sikre, at kunderne forstår produkterne og de medfølende risici. Vi kender alle sagerne f.eks. om såkaldte markedsneutrale obligationer, hvor kunderne endte med at tabe 80 procent af deres formue eller de mange andelsboligejere, som er blevet stavnsbundne af swap-lån.

Det er svært at være imod forbrugerbeskyttelse

Finanstilsynet lægger heldigvis ikke op til at tilsynet, lige som medicinalselskaberne, skal have forhåndsgodkendt deres produkter inden de kan sælges, men arbejdet med at sikre, at kunderne forstår produkternes risici er helt berettiget. Der har været for mange sager, hvor kunderne efterfølgende har lidt tab, ganske enkelt fordi de ikke forstod de iboende risici, især de mange renteswapaftaler hos andelsboligejerne. Det drejer sig med andre ord om en forventningsafstemning, så kunderne får de produkter, som de reelt har behov for.

Kontrol med omtanke

Det er helt afgørende at der hersker fri konkurrence i den finansielle sektor, herunder at de enkelte finansielle virksomheder har mulighed for at markedsføre de produkter, som de mener forbrugerne efterspørger. Det behøver vi ikke et statslig kontrolorgan til at bestemme. Kontrollen skal sikre åbenhed dvs. at kunden forstår fordele og ulemper, især de medfølgende risici.

Problemet er i praksis, at kunderne f.eks. købere af aktier ved en aktieemission jfr. Amagerbanken, eller kunder som skyder penge i en investeringsforening, ikke læser prospektet, men kun læser det lettere tilgængelige markedsføringsmateriale, som ofte er trykt på glittet papir og stillet frem til skue for potentielle kunder. Det er i den sammenhæng helt afgørende, at der er overensstemmelse mellem markedsføringsmaterialet og det bagvedliggende prospekt, ellers er der en risiko for, at kundernes forventningsafstemning skrider efterfølgende.

Initiativet bør ikke fritage kunderne for at tænke sig om

Lovgiver ønsker at beskytte forbrugerne, men erfaringerne viser, at overbeskyttelse fører, til at kunderne ikke tænker sig om, da de har i baghovedet, at lovgivningen altid vil sikre deres interesser, uanset om de har sat sig ind i de finansielle produkter eller ej. Dette er ikke vejen frem. Finanstilsynets produkttilsyn er et positivt initiativ, men det bør ikke medføre, at kunderne tager hovedet under armen, når de skal købe finansielle produkter.

Det gælder med andre ord om at finde en passende balance. Vi kommer ikke uden om, at der er solgt produkter til forbrugerne, som aldrig burde være solgt. Initiativet må dog aldrig fritage en kunde, for i det mindste at tænke sig om, når man efterspørger en finansiel ydelse. Dette det gælder uanset om man køber en brugt bil, eller køber et pensionsprodukt.

Det er mit håb at det nye produkttilsyn, vil give kunderne en højere grad af forståelse for produkternes karakteristika og risici, kun herved kan et sådan nyt organ være til gavn for både kunder og udbydere af finansielle ydelser.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk