Er amerikansk jobrapport præget af en enlig vejr svale?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. jan 2014

Fredagens jobrapport rapporterede kun om skuffende 74.000 nye amerikanske arbejdspladser. Det usædvanlig dårlige vintervejr har fået skylden for at op imod 100.000 private arbejdspladser ikke kom med i statistikken. USD blev svækket, renterne faldt markant og aktierne reagerede moderat positivt. Midt i at FED skal starte den pengepolitiske nedtrapning af støtteopkøbene rejser tallene kortsigtet tvivl om jobskabelsen, hvilket i det mindste kan forlænge nedtrapningsperioden.

Svage jobtal

Den amerikanske jobrapport i fredags var skuffende læsning. Skabelsen af blot 74.000 job var 122.000 dårligere end de forventede 196.000. Mens vejrliget således havde gjort indtryk på jobtallene, kom det strenge vintervejr åbenbart ganske markant bag på analytikerne. Selv korrigeret for vejret, synes fredagens tal at være under det forventede.

En enlig svale?

På samme måde som en enlig svale ikke nødvendigvis bebuder en sommer, kan selv en skuffende jobrapport ikke ødelægge det økonomiske humør. Aktieinvestorerne var nok skuffede, men på kort sigt lader investorerne og analytikere tvivlen komme økonomien til gode og tror på, at der både måned/måned kan komme afvigelse fra det forventede og at vejrliget har betydet en hel del specifikt for denne måneds tal.

Svage tal = langsommere nedtrapning af opkøbsprogram

I kølvandet på tallene reagerede investorerne ved at svække USD moderat. Mere markant var udviklingen i obligationsmarkedet, hvor de 10 årige renter faldt med 13 basispoint. Mere roligt tog aktieinvestorerne det og de toneangivende indeks sluttede moderat højere. Ræsonnementet er, at FEDs altafgørende fokus med hensyn til nedtrapningen er jobskabelsen så længe inflationen ikke udgør noget problem. Hvis antallet af nye jobs skuffer, betyder det ikke at beslutningen om at nedtrappe opkøbsprogrammet vil blive ændret, men udfasningen kan komme til at tage længere end de ca. 12 måneder som er en gængs opfattelse af den tid, det tager at trappe programmet helt ned.

Aktieinvestorerne er (lige)glade

På kort sigt er der sket lidt tvivl om styrken af jobskabelsen i den amerikanske økonomi. Hvis arbejdsmarkedsrapporten i starten af februar viser en tilbagevenden til noget nær de seneste måneders gennemsnitlige niveau på i underkanten af 200.000, vil januar skuffelsen hurtigt være glemt; renterne genoptage deres meget moderate optur; væksten accelerere og en vækst i amerikansk økonomi over 3 % for helåret 2014 være realistisk. Det baner vejen for fortsatte aktiestigninger, omend det sker i et andet tempo og med flere ”bump” på vejen end tilfældet har været i 2013.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk