Har du fået så høje afkast på dine opsparinger og investeringer?

Med jævne mellemrum fortæller formueforvaltere om, hvor flotte afkast de har skabt. Senest kunne man i går her på Børsen.dk læse, at Nordeas kunder med middelrisiko har fået 10 % i afkast i år.

I vores virke som formueforvaltere har mine partnere og jeg efterhånden set en del afkastrapporter fra danske private banking kunder. Vi har også talt med ganske mange mennesker, og der er tegner sig et mønster: de har ikke oplevelsen af, at de får så høje afkast, som der berettes om i afkastkommentarer, i pressen eller på forvalternes hjemmesider.

Stor forskel på markedsafkast, modelafkast og så afkastet i dit depot

Hvordan opstår der forskel mellem de flotte afkast, der tales om, og de mere pauvre afkast, man kan observere i selve investorens depot og afkastrapport. Altså hvis markedet giver et afkast på 10 procent, hvorfor har jeg så kun fået 6 procent i mit depot?

I bund og grund er der tale om et hav af forskellige omkostninger, som ikke i lige stor udstrækning trækkes fra modelafkastet. Her er en liste:

  • Administrationsomkostninger i investeringsforeninger
  • Købs- og salgsomkostninger (de skjulte udgør 1-3% af det handlede beløb)
  • Forvaltningshonorar
  • Kurtage
  • Valutaomkostninger
  • Depotomkostninger

Hvorfor får man sjældent lov at se en lang historik i afkastrapporterne? De store banker har jo eksisteret længe, så der må vel være en del kunder med lang afkasthistorik. Jeg svarer selv: jeg tror det er fordi, afkastene når alt er trukket fra er så elendige, at de ikke tåler dagens lys.

Deltag i debatten – hvad har du fået i afkast?

Jeg vil gerne opfordre dig til at deltage i debatten. Hvad har du fået i afkast i din bank, og hvilken fordeling mellem aktier og obligationer og andet stads har du haft i perioden? Lad os få nogle tal på bordet og sparket gang i debatten, om danskerne går glip afkast så store som høballer, som undersøgelser indikerer.

Skriv om dine afkast direkte til mig på rune@miranova.dk eller ved at bruge Twitterfunktionen til højre på denne blog – under overskriften ”Twitter” og nederst ”Tweet til @Miranovabloggen”.

Jeg ser frem til at høre fra dig!


 

Se flere blogsProfil