I denne uge er vi klogere på omfanget af oktoberstormen

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
19. nov 2013

Det er nu ved at være 3 uger siden stormen med ”all-time high” vindstød af orkanstyrke nærmest blæste Danmark omkuld. Det er stadig noget usikkert hvor stor den endelige regning ender med at blive. Det første bud kom dagen efter fra Tryg forsikring og lød på 1 mia. Andre har anslået stormen til at koste nærmere 3 mia. Stormen kom efter Trygs regnskab og som sådan har de endnu ikke præsenteret investorerne for et nærmere estimat. Når Topdanmark og senere Alm. Brand i denne uge har offentliggjort deres 3. kvartalstal, er vi givetvis en del klogere på det økonomiske omfang.

Skader på 1-3 mia

Tryg forsikring var dagen efter stormen det første større selskab til at estimere de samlede skaders omfang til at være i omegnen af 1 mia. baseret på indberetninger fra kunderne og Trygs danske markedsandel. Senere er Alm. Brand blevet citeret for at efter deres opfattelse, ligger tallet snarere på 3 mia. Under alle omstændigheder synes det på nuværende tidspunkt helt sikkert, at stormens omkostninger ikke kun bliver meget mindre end i 1999 og 2005, men også noget mindre end oversvømmelserne som primært ramte København og Sjælland i 2011.

Genforsikring sker i udlandet

Alle danske forsikringsselskaber genforsikrer deres risici, således at den maksimale regning for en enkeltstående hændelse typisk ligger i intervallet mellem 75 og 125 mio. Resten bæres af genforsikringsselskaberne. De første beløb kan med andre ord siges at være forsikringsselskabernes selvrisiko videre i systemet. Langt hovedparten hvis ikke hele genforsikringen sker hos store udenlandske forsikringsselskaber. Hvis man antog at selskaberne i Danmark genforsikrede hinanden, ville det være et udtryk for en systemisk risiko, som netop er noget man søger at undgå.

Udenlandske genforsikringspenge kickstarter dansk økonomi.

Hvis det ender med at genforsikringen kommer til at dække 1-2 mia., vil genopbygningen og den vækst- og beskæftigelseseffekt der følger heraf sædvanen tro ske med udenlandske penge i første omgang. Dermed kan udenlandske selskaber i første omgang give en vækstmæssig effekt, som dansk økonomi har så hårdt brug for.

Kunderne betaler i form af udeblevne prisreduktioner

Den naturlige konsekvens af en periode med gode resultater, ville være et prispres de efterfølgende år. Det kommer næppe i større omgang og i det generelle tilfælde. Dels på grund af de fortsat lave renter som gør det vanskeligt at tjene penge på finansposterne med mindre man vil løbe en større risiko på aktiemarkederne og fordi stormen og de efterfølgende stigende genforsikringspræmier skal betales. I første omgang sluger de danske forsikringsselskaber regningen for skaderne. Senere betaler kunderne i det mindste en del af regningen i form af udeblevne prisreduktioner.

 

 

 

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk