USA investorer har tjent 10000 mia. USD i Obamas første genvalgsår

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
17. nov 2013

Normalt er det 3. år i en præsidentperiode som er bedst for aktieinvestorerne. Det sker næppe denne gang. Allerede i første år af Obama genvalgsperiode, har den amerikanske præsident nærmest forgyldt investorerne med forrygende 25 % i afkast. Siden Obama – midt i en meget svær tid, men måske netop med et taknemmeligt udgangspunkt i 2008 blev valgt, er de amerikanske aktier målt igennem S&P 500 steget med mere end 100 %. Obama har leveret aktievaren vil nogen måske hævde.

Obama indsættes under krisen

Hvis vi ser 5 år tilbage så meget anderledes ud. Obama var i 2008 blevet valgt som ny amerikansk præsident og blev indsat i januar 2009. Lige midt i den periode, hvor en hurtig og resolut indgriben fra den amerikanske centralbank gjorde forskellen for en global økonomi, som i høj grad kan karakteriseres som værende i ”dire straits”.

Fra store kursfald til store stigninger

Obama blev som nævnt indsat midt i en svær tid hvor aktierne faldt ganske massivt og verden var godt og vel på vej i en forkert økonomisk retning. På den måde kan man hævde at Obama fik en svær start og dårlige ”arbejdsbetingelser”. Man kan dog også hævde at netop den svære start samtidig gav Obama mulighed for at sætte sit politiske fingeraftryk på den amerikanske økonomi i tiden efter bobleperioden og at en svær start også kan omtales som et taknemmeligt udgangspunkt. Det kunne næsten kun gå fremad.

Stor stigning i præsident år 1 er ikke business as usual

Det amerikanske S&P 500 er steget med 25 % år til dato i det første år af Obamas genvalgsperiode. Det er den 3. største stigning i den første måned af en genvalgsperiode siden 1930’erne. Normalt er 1. år ikke det bedste, men rent faktisk det dårligste år i en præsidentperiode.

År 3 er normalt superstærkt og bedst for aktierne

Det plejer at være det 3. år i en præsidentperiode, som normalt er bedst for aktierne. Det er der flere årsager til. Det 3. år er dels året før der skal ske et valg eller genvalg og præsidenten fortæller (ofte i rosende vendinger) hvad vedkommende har villet, nået og udrettet i sin perioden. Samtidig er det småt med nye programerklæringer, som koster penge. Mens der sås i de første år, bliver der med andre ord høstet i 3. og 4. år. Faktisk tilsiger statistikken at afkastet i 3. år normalt er omtrent lige så stærkt som de andre 3 år tilsammen!

Prissætningen op med 19 % i 2013 er et faresignal

Men aktierne i 2013 hidtil er steget med 25 % i USA (S&P 500), er indtjeningen kun steget med moderate 6 %. Det betyder med andre ord, at de amerikanske aktier er steget med 19 % i værdi korrigeret for den underliggende udvikling i indtjeningen.

Når man samtidig betænker, at vi er i det 5. år af en lang aktiemarkeds optur; at investorernes risikolyst og –appetit er markant for opadgående; at investorernes retorik er ændret fra ”aldrig mere aktier” til ”hvilken aktie skal jeg købe”, og at de lave renter og kvantitative lempelser mere har betydet noget for investerings- end realøkonomien, er der sammenlagt gode grunde til at rejse advarselslamperne.

Obama er 2013 aktiehelt

Risikoen for at vi er tæt på toppen er stigende. Investorernes hukommelse er kort og ”denne gang er det anderledes attituden” tydelig. Imens nyder investorerne, at Obama kan siges at være 10000 mia. USD på 2 ben. Så meget rigere er de investorer som har satset på de amerikanske aktier, blevet i 2013 målt per medio november.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk