Investorer bruger også Nobelpristagere

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
15. okt 2013

Nogle investorer vil måske spørge sig selv hvad vi kan bruge Nobelpristagere til? Samtidig vil de undre sig over, at Shiller og Fama fik nobelprisen til deling, når de grundlæggende har hver deres mærkesag, som kolliderer med hinanden? Under alle omstændigheder er Nobelpristagernes tanker og ideer anvendelige og bruges allerede meget i dag.

Famas tanker om tilfældige bevægelser

Eugene Fama er i brede kredse kendt og berømt for sine tanker om de effieciente markeder. Han er fadder til tesen om at man ikke kan bruge dagens kursbevægelser til at forudsige morgendagens udvikling. Hans teori er at bl.a. aktiekurser følger en ”Random Walk” og altså ikke noget mønster, som investorerne kan være sikre på.

Fama inspirerer til passiv investering

Netop den tilfældige vej som kurserne følger, anvendes i dag oftere end de fleste måske fornemmer på de finansielle markeder. Hvis man ikke kan forudsige morgendagens bevægelser, vil det også være mindre sandsynligt, at aktive kapitalforvaltere kan udpege netop de aktier i et indeks, som vil gøre det godt/skidt. Det er i høj grad fortsat en debat som skiller investeringsvandene – aktiv/passiv forvaltning.

Under alle omstændigheder anvender en række investorer netop Famas tanker til at købe indeksbaserede fonde og dermed spare de ekstra omkostninger til en aktiv forvaltning. Samtidig gælder det, at risikoen defineret ved kursudsving er mindre og giver samlet set et bedre og mere fordelagtigt forhold mellem netop risiko og afkast.

Shiller tror mindre på efficiente markeder

Den anden nobelpristager, Robert Shiller er mest kendt for at anlægge langsigtede betragtninger om udviklingen på de finansielle markeder. Han tror, ligesom mange andre, at prisfastsættelse løbende vender tilbage til et langsigtet gennemsnit. Derfor vurderer han pris/indtjening og attraktionen heraf som afvigelsen fra det langsigtede ”tilhørsforhold”. I modsætning til Fama tror han mindre på tesen om de efficiente markeder, men mener at der er en lang række faktorer som på kort sigt medvirker til at få priserne til at gå for meget op eller ned. Fint illustreret med udviklingen i de amerikanske ejendomspriser frem mod 2006, og ikke mindst løbende de store udsving på aktiemarkederne.

Nobelpristagere har betydning, men giver ikke mirakelafkast

Nobelpristagernes viden bidrager til forståelse af hvordan markederne fungerer og ikke mindst hvordan investorerne tænker, og det er positivt. Det bør dog ikke forlede investorerne til forestille sig, at det er en genvej til helt ekstraordinære afkast. Famas tanker kan dog passivt medvirke til at skabe et bedre risiko/afkastforhold, mens Shiller minder os om, når prisfastsættelsen er ”løbet ud af kontrol”. Udfordringen med især Shiller er at der kan komme endog særdeles meget ”varm luft” ind i en ballon, før den springer. Det er efterfølgende netop derfor den springer.

Mens nogle opfatter et aktiv som overvurderet, jager andre gårsdagens trend. Det gør at et overvurderet aktiv nemt og ofte kan blive endog ekstremt overvurderet, før korrektionen indtræffer og vice versa. Det er netop svagheden ved at betragte tingene ud fra en elitær anskuelse. Det kræver tålmodighed og stor investordisciplin og tjener nok mest til at undgå at investere i aktiver som er i bobleterræn end at man per automatik kan få et ekstraordinært godt afkast.

 
Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk