Politisk uro i Italien og USA gør investorerne nervøse

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
30. sep 2013

Den politiske uro i Italien og ”teatret” omkring finanslov/gældsloftet i USA, bør bekymre investorerne; i det mindste på kort sigt. Selv om det er mest sandsynligt, at der kommer en acceptabel løsning, bliver investorerne endnu engang mindet om at” økonomi og politik er en umage doublekonstallation. Først når politikere har markeret særstandpunkter, bliver det løsningstid.

Berlusconi skaber uro i Italien

Efter at Berlusconi i weekenden har ”trukket” sine ministre fra den italienske regering, er der opstået en fornyet krise. Det er snarere business as usual end exceptionelt. Uroen skyldes, i det mindste på overfladen, utilfredshed med en momsstigning på 1 % fra næste år.

På flere områder er Italien lidt speciel. Det er ikke den politisk ustabilitet, som er et særsyn, men snarere business as usual. Støvlelandet og italiensk økonomi forbliver Europas økonomiske achilleshæl, idet:

  • Italien er Europas 3. største økonomi
  • Kombinationen af en stor økonomi og høj gældsætning gør det italienske statsobligationsmarked til et af verdens største.
  • Det af de store lande i Europa som er mest præget af kronisk lav vækst med et gennemsnit de seneste 10 år ganske tæt på 0.
  • Det land i Europa hvor den økonomiske selvovervurdering er om ikke størst så dog ganske markant og tydelig.

Italien forbliver på flere fronter et problem i den økonomiske genopretning. På trods af at Italien i Mario Monti og Mario Draghi har markante økonomiske lederskikkelser, er der i det mindste i en del af landet en manglende evne til at se realiteterne i øjenene.

Mandagsreaktion på de finansielle markeder

Mandag får vi en forsmag på hvad investorerne synes om den nylig genopståede politiske krise set igennem ikke mindst obligationsmarkedets karaktergivning til weekendens performance. Mens Berlusconi nok i ”underholdningsværdi” har en chance for at begå sig, vil det næppe blive til meget mere end en bundkarakter i ”vild med finans”.

Gældsloft- og finanlovsuro i USA

På tærsklen til oktober kommer der også uro fra USA. Der er markant uenighed mellem demokrater og republikanere om finansloven, som truer med at give finansielle rystelser. Samtidig skal gældsloftet forhøjes om små 3 uger. Hvis finansloven kan skabe store udfordringer, er det langtfra givet at en aftale om at forhøje gældsloftet glider glat igennem.

Politik og økonomi er en svær double

nvestorerne bør tage sig i agten for det politiske spil. Politikerne refererer først og fremmest til de vælgere som har stemt og kan tænkes at stemme på dem næste gang. Investorerne bør vare sig med på kort sigt at tage ”politikerne må da kunne se” attituden på. Politik og økonomi er en noget umage doublekonstellation, hvor doublefejl er mere reglen end undtagelsen.

Løsninger findes i mangel af alternativer

Det går givetvis som det plejer: Efter en markering af særstandpunkter, finder politikerne sammen. I hvert fald i USA. I Italien er der det sædvanlige kaos, som investorerne også i et vist omfang er vant til. Den største udfordring i relation til Italien er den manglende realitetssans af økonomisk ”urgency”.

I tillæg til de politiske udfordringer har investorerne masser af friske kursgevinster med i bagagen, og september har ikke – forud for månedens sidste dag - været den normalt dårligt afkastmåned. Oftest ender tingene i ”fordragelighed”. Det er også det mest sandsynlige denne gang. Dog ikke uden at investorernes temperament og tålmodighed skal testes de kommende dage.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk