Hvorfor gør husejere ikke oprør over bidragssatser? 1/2

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
25. sep 2013

Realkreditinstitutternes tab i de største byer er stort set ikke eksisterende. I de byer som ligger under de allerstørste er risici større, men stadig relativ små. I forbindelse med lån til huse i landdistrikerne er det en noget anden sag. Spørgsmålet er om bidragssatser afspejler tab eller tabsrisiko? Byboere bør gøre oprør over bidragssatserne, som ikke afspejler netop bidrag til reserver og tabsrisiko. Landboerne bør gøre opmærksom på at bidragssatserne allerede nu afspejler risikoen. Hvis man vil have gang i udlån i landdistrikterne kunne en forhøjelse af risikopræmien og netop bidragssatserne være en mulighed.

Der er smukt men ikke mennesketrangt ved landsbyens gadekær

Tabsrisikoen i forbindelse med realkreditfinansiering fra land til by er meget forskellig. Mens tabsrisikoen i byerne er meget lille og aktuelt og i reglen også set over en længere periode næsten usynlig, er det noget ganske andet på landet. Godt nok er der ”stille, fredeligt og idyllisk ved landsbyens gadekær. Men længst ude på landet er tabsrisikoen alligevel noget større. Også her er der dog store forskelle. Kredittabsmæssigt er der for realkreditten dejligst i Vestjylland, mens Sjælland udenfor København og Sydhavsøerne har mere frisk luft end kreditmæssig bonitet at byde på.

Tabstal på landet er ”håndterbare”

Lad os for en stund dvæle ved landdistrikterne. Det seneste årti er debatten mellem land/by blevet intensiveret, og i et forsøg på at opgradere opmærksomheden mod landdistrikterne, er der blevet oprettet et ministerium for primært de områder som ligger uden for om ikke metropolerne, så dog der hvor græsset angiveligt er grønnest. Indtil videre er det småt med de målbare effekter af den politiske prioritering og imødegåelse af den fortsatte megatrend og vandring fra land til by. I hvert fald hvis formålet har været at skabe bedre vilkår for de, som vælger den friske luft på landet.

Der er mange forskellige holdninger til hvorfor tab er så markant større på landet. Også her er eksperterne ikke enige og forskellige argumenter bliver brugt og bragt til torvs. Nogle af dem er:

  • På landet kan der være langt mellem køberne. Når en ejer ”giver op”, indbringer husene ofte kun meget små beløb på en tvangsauktion.
  • I en del tilfælde tabes der op til hele restgælden, fordi buddene ikke kun er lave, men sommetider kommer der slet ingen.
  • Billige huse på landet tiltrækker købere med en skrøbelig økonomi, som kan blive væltet omkuld af selv mindre rystelser.
  • De billige huse på landet skyldes ikke kun beliggenheden, men afspejler ofte også at husenes ”sundhedstilstand” er lidt, noget eller endog meget mangelfuld. Køberne kan blive overraskede over omkostningerne til at holde fuglekvidren udenfor, når vinduer, tag og isolering skal gåes efter i fugerne.

Der er flere grunde til den manglende udflytning til og på landet. Realkreditinstitutterne afviser at der ligger en negativ geografisk forskelsbehandling bag ved og henholder sig til tabsrisikoen. Det er et validt argument. Hvis det ikke det allerede forholdt sig sådan at bidragsprocenterne allerede i gennemsnit afspejler konstaterede tab.

 

...fortsættes

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk