'Vi danskere...': Opskrift på viden fra VL55

Annette Franck
BLOGS Af

Tiden er til store spørgsmål om ledelse og arbejdsliv. Forandringer fylder og kræver svar hos ansvarlige ledere og medarbejdere. Hvor får vi overblik og indblik, som bringer os videre? Man kan følge Børsens tema 'Hvad kan vi danskere?' Man kan også bruge sit netværk. Her kommer en opskrift fra VL55, et netværk for virksomhedsledere. 

Opskrift på viden

Man tager et erfarent VL-netværk, et par store spørgsmål om ledelse i et arbejdsmarked under forandring, en arbejdsdag på et behageligt badehotel og tre kvalificerede indlæg om forandringer. Så går man i gang: Inspiration og perspiration. 

I sidste uge mødtes deltagerne i VL55 om to store spørgsmål: Hvilke konsekvenser har forandringerne på arbejdsmarkedet for vores ledelse? Og hvordan ser de konsekvenser ud i et samfundsperspektiv? 

Når tyve kvalificerede personer systematisk afdækker, hvad essensen er i deres fælles erfaringer, bekymringer, udfordringer og observationer giver det svar på store spørgsmål. Her kommer man skridtet videre end at resumere det kendte og formulere det repræsentative. Udvikling handler jo om at identificere det nye og det svære, der rækker ud over den enkelte situation 

Det kræver mere end samtale, hvor det ene ord tager det andet, og vi lige samler op til sidst. Der havner vi jo ofte i noget alment og kendt. Men vi er på jagt efter viden og erfaring som arbejdsgrundlag for at svare på store spørgsmål. Ikke ét svar, men mange svar der danner sammenhænge og skaber ideer. 

VL55 i arbejdstøjet

Den arbejdsproces engagerede VL55 sig i. Eller rettere: Indledte. Det handler om udvikling, så de mange svar er en begyndelse, ikke en afslutning. 

Præmisserne for ledelse i et arbejdsmarked under forandring stod tydelige. Vi er konkurrenceudsat som aldrig før, og konkurrenceevne er helt afgørende. Ledere bestemmer ikke over konkurrencen, uanset branche, sektor og ledelsesniveau. Den globale økonomi udfordrer strukturer på arbejdsmarkedet, vores organisationer og – ikke mindst – vores forestillinger. Den globale økonomi sætter også vores politikere uden for indflydelse. Derfor er meget diskussion overflødig. 

Det er i sig selv en stor ledelsesopgave at gøre dén præmis kendt og accepteret af alle, både i organisationer og på samfundsplan. Først derefter har vi skabt grundlag for at redefinere vores organisationer i både den offentlige og private sektor. 

Vilkår for ledelse

Under arbejdet tog begreberne form.Fleksibiliteter nøgleordet i ledelse på alle niveauer. I praksis betyder fleksibilitet fravær af forudsigelige regler. Konkurrenceevnen er topprioritet, og kravet til ledere er konstant at tilpasse organisationen og finde løsninger, der afspejler markedsvilkår. Alle kendte regler og strukturer må vige for det krav. Fleksibilitet er med andre ord en kompetence, som alle organisationer og hver enkelt leder skal tilegne sig. 

Kravet om fleksibilitet er en konsekvens af dendynamik, globalisering indebærer.  Dynamik er et andet ord for uforudsigelighed og vilkår, der er uden for både lederes og politikeres indflydelse. Derfor kan løsninger kan ikke længere skabes i forhandling mellem arbejdsmarkedets parter eller inden for en kendt branche. Det ændrer lederes råderum og interesser, for ledelsesopgaven er nu at sikre konkurrenceevne og skabe værdi i en globaliseret økonomi, ikke at finde plads i en kendt og reguleret økonomi. 

Skab overblik & indblik

På det grundlag var en lang række ledelsesforhold i spil gennem arbejdsdagen: Konsekvenser af regulerede mindstelønninger i et konkurrenceudsat arbejdsmarked, den sociale nødvendighed af inklusion på arbejdsmarkedet for at udnytte alle ressourcer i samfundet, uddannelsessystemets kritiske rolle, det politiske ansvar for rammebetingelser for erhvervsliv, den vigtige erkendelse af personligt ansvar for beskæftigelse og selvforsørgelse, konkrete ledelsesmetoder, etc.  

Det er, hvad Børsens 'Hvad kan vi danskere?' bidrager til at udvikle viden om. Og det er, hvad hver enkelt leder kan bruge sit netværk til: Stil store spørgsmål, skab overblik og indblik i samarbejde. Ideen er til fri afbenyttelse. 

 

Profil

Annette Franck

Annette Franck

Ekspert i forandringskommunikation. Stifter af Corporate Voice
www.corporate-voice.dk

Annette Franck blogger om, hvordan vi samarbejder produktivt på vores arbejdspladser, når hverdagen konstant udfordres af komplekse forandringer. Resultater og trivsel hænger sammen, men rækkefølgen er afgørende: Når vi samarbejder om at skabe resultater, så trives vi.

Med 20 års erfaring i ledelse, forretningsudvikling og Human Ressource er Annette specialist i forandringskommunikation og forfatter til bogen "Modarbejder eller medarbejder - Forandringskommunikation skaber samarbejde". Hun rådgiver om udvikling og implementering af forandringer på arbejdspladser. Hendes baggrund er cand.phil. i voksenpædagogik, MBA og master i journalistik.

Få Annettes indlæg
som RSS-feed her