Det kræver mere end god karma at være Indisk investor

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. sep 2013

Over de seneste 12 måneder er valutaen blevet svækket med 20 % overfor USD. Nærmere 25-30 % i forhold til det tidspunkt, hvor valutaen var stærkest i denne periode. Aktierne er faldet med i underkanten af 20 % i lokal valuta ud fra et toneangivende indeks og i gennemsnit. I en periode hvor rigtig mange globale aktieindeks er steget 20 % eller mere, harindiske investorer tabt 1/3 eller mere. Stof til eftertanke. God karma eller kollaps?

Valutasvækkelse = betalingsbalanceunderskud

Over det seneste år har Indien haft massiv økonomisk modvind. Et betydeligt betalingsbalanceunderskud har sammen med en faldende økonomisk vækst haft en markant indflydelse på den indiske valuta, som har været på rutschetur overfor USD og dermed også EUR og danske kroner. Valutaen er ydermere kommet i klemme ved udsigterne til at udvalgte EM lande med netop ondt i betalingsbalancen kan blive ramt ekstraordinært hårdt, når den amerikanske centralbank FED på et tidspunkt; formentlig i september eller november annoncerer, at de vil begynde afviklingen af de månedlige støtteopkøb af primært statsobligationer. Oveni kommer et betragteligt finansielt outflow af investeringspenge.

Reminiscens af 1990’erne med kollaps i Sydøstasien?

Nogle husker kollapset i Sydøstasien i slutningen af 1990’erne. Selv om man ikke direkte kan koble tingene sammen havde den amerikanske pengepolitiske stramning i midten af årtiet en efterfølgende effekt og var i en vis udstrækning utilsigtet medvirkende til at udløse krisen. Ikke på grund af amerikanerne selv, men fordi forudsætningerne hertil var til stede i form af kapitalflugt på et ugunstigt tidspunkt med store betalingsbalanceunderskud. Det er noget lignende som der frygtes kan blive gentaget. Denne gang andre steder.

EM i fokus i Jackson Hole

Netop frygten for at risikopræmien kan blive påvirket uhensigtsmæssigt meget var et af emnerne på sidste uges møde i Jackson Hole. Især var der advarende røster om de utilsigtede konsekvenser af en amerikansk rentestigning. Holdningen fra amerikansk side var dog ganske klar. Vi lever i en forbunden verden, men amerikansk pengepolitik tager udgangspunkt i amerikanske forhold og kan ikke undgælde for alle verdens udfordringer.

Negativt vs positivt kinderæg

Investorerne og for den sags skyld inderne selv har mærket mindst 3 negative forhold. Væksten har været aftagende. Valutaen er stærkt svækket, hvilket yderligere er med til at forværre problemerne med hensyn til betalingsbalancen. Ikke kun men også når ca. 80 % af olien skal importeres og denne råvare viser en stigende trend. Sluttelig har man været nødsaget til at hæve renterne i et forsøg på at stabilisere valutaen. Et negativt kinderæg – mindst 3-i-een.

Kollapset i Sydøstasien, som udsprang i midten af 1997 i Thailand på grund af en stor udlandsgæld, var kulminationen på noget som på et tidspunkt går galt. Siden fulgte en selvransagelsesproces og hvis man kigger 10 år frem, viste netop krisen sig at være en kærkommen lejlighed til at øge sin eksponering her.

Langsigtede muligheder, men…

Hvis udfordringerne i de mest berørte EM lande følger den samme udvikling og selvransagelsesproces, vil de nuværende udfordringer være et signal til at investere på 5 års sigt. Spørgsmålet er dels hvor tæt vi er på et kollaps, en kapitulation og ikke mindst en selvrangsagelse og om historien sædvanen tro gentager sig selv.

God karma eller kollaps. Kortsigtet vs. langsigtet : Det er det som ligger imellem der gør investorerne ukomfortable.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk