Hvorfor Kopierer ECB ikke bare BOE/FED med pengepolitik på autopilot?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
05. sep 2013

Efter udnævnelsen til chef for den engelske centralbank, BOE, har canadiske Mark Carney tilrettelagt pengepolitikken til at være styret af arbejdsløshed og inflation og sat udviklingen på autopilot. På samme måde som FED har gjort det. Kan man forestille sig, at ECB følger efter med noget der ligner?

I juli måned kom den første ”rigtige” udtalelse fra den nye engelske centralbankchef, Mark Carney (MK). Den engelske økonomi lider fortsat massivt under tiden efter krisen med en relativ høj arbejdsløshed, som også kendes fra andre europæiske økonomier.

BOE kopierer FED

Pengepolitikken har markant forsøgt at understøtte væksten og BOE har også ”kopieret” amerikanske FED i deres opkøbsprogrammer. BOE har nu taget skridtet fuldt ud og sat pengepolitikken på autopilot: Så længe arbejdsløsheden er over 7 %, hvilket den venter (eller frygter) vil være gældende i hvert fald de kommende år, forbliver renten hvor den er. Efter bedste amerikanske forbillede og model. Skulle tingene blive markant bedre, vil der komme en ændret udmelding. Ellers ikke.

Kan ECB følge efter?

De store centralbanker har gjort en markant indsats for at understøtte økonomien. FED og BOE har foretaget massiv opkøb, holdt renten i 0 og lovet at gøre endnu mere, hvis det var nødvendigt. Spørgsmålet er om man kan forestille sig ECB gøre det samme: At renterne vedbliver med at være på det nuværende lave niveau, indtil økonomierne og i praksis arbejdsløsheden er nået ned på et tilfredstillende niveau?

  • Af flere årsager er det nok i praksis mindre realistisk. ECBs mandat er historisk tæt knyttet til inflationsmålsætningen. Noget som er arvet fra Bundesbank.
  • Hvordan skal man i givet fald lægge det gennemsnitlige niveau som er det ”rigtige”?
  • I forvejen er der rigtig mange som skal være enige om beslutningerne. Yderligere variable komplicerer nok snarere tingene i ECB.

Pengepolitikken baseres på laveste vækst fællesnævner

Siden EURens indførelse i slutningen af 1990’erne har der været i hvert fald 2 tidspunkter, hvor Eurozonen har haft en forskellig opfattelse af, hvad der var den rigtige pengepolitik. Den første gang var lige efter 2000. Her var der en pæn vækst i Sydeuropa, hvor de lave renter betød en betydelig byggeaktivitet. Denne aktivitet var for høj og kunne måske være blevet bremset, hvis ikke det var for de vækstmæssige udfordringer, som Tyskland havde. Den svage tyske vækst var i praksis en af årsagerne til de lave EUR renter.

Anderledes forholdt det sig i 2010. Her var den tyske økonomi kommet op i ”gear” og kunne dengang have tålt et højere renteniveau end dikteret af ECB.  Renterne forblev dog lave, drevet af generelt lave renter i verden og ikke mindst Sydeuropas udfordringer og problemer. Uden disse lave renter ville en refinansiering af budgetunderskud og rekapitalisering af Europas banker i praksis have været noget nær umuligt.

Selv om ECB ikke kopierer FED/BOE og binder renter til beskæftigelse og arbejdsløshed tilsat et inflationsskær, gør de det måske alligevel på deres egen måde. Ved at lade laveste vækstfællesnævner i zonen være udslagsgivende for den førte rentepolitik, har de måske reelt samme pengepolitiske opfattelse. Forskellen består mestensdels i at ECB oprindelig havde et inflationsmandat, hvorimod FED/BOE har skelet lidt mere til væksten. Og måden de kommunikerer på.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk