Kan S&P500 stige med 50% de næste 5 år? Ja!

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
19. aug 2013

If you do not raise your eyes you will think you are at the highest point.

Antonia Porchia (1886-1968)

 

Sikke en fest…

S&P500 er steget med godt 15% i år, efter en stigning på 16% sidste år. På trods af en betydelig usikkerhed omkring såvel amerikansk pengepolitik, økonomisk vækst, indtjening, profitmarginer m.m., er aktiemarkedet buldret videre, og har nået en ny all-time high i løbet af sommeren.

Man kan se med bekymrede miner på denne udvikling. Man kan også, som den italienske digter citeret ovenfor, løfte blikket en anelse. Jeg kommer derfor med et alternativ bud i denne kommentar: Kan USA holde fast i blot en moderat økonomisk fremgang skal der ikke meget til, førend at S&P500 vil stige med 50% til kurs 2500 over de næste fem år.

Jeg kommer dertil gennem følgende overvejelser:

For det første er den kortsigtede konjunkturudvikling positiv og understøttende for aktiemarkedet. Ser man på OECD’s ledende indikator for den globale økonomi, har vi hele året befundet os i den jeg kalder for en ekspansionsfase, hvor væksten er over trend, og hvor momentum er positiv. Historisk set har ekspansionsfaser normalt resulteret i stigende kurser på aktiemarkederne, og årets kurstigninger ligger derfor fint på linje hermed. Når markedskorrektioner optræder i disse faser, er kurstabene normalt ikke specielt dybe (5-10%), og heller ikke særligt lange (3-4 uger).

For det andet er der ingen grund til at tro, at den økonomiske fremgang i USA ikke vil kunne fortsætte ufortrødent de næste 3-5 år. Den kortsigtede industricyklus bevæger sig normalt i bølger af cirka ni måneder. Holder dette mønster stik også denne gang, vil en mindre tilbagegang være sandsynlig omkring årsskiftet. Men samtidigt bør man holde sig for øje, at lav inflation og rigeligt med ledig kapacitet vil kunne fastholde en fornuftig økonomisk vækstrate i de kommende år. Målt på den såkaldteoutput gapi USA, der belyser mængden af ledig kapacitet relativt til den potentielle vækst, vil USA kunne vokse ganske længe uden at ramme normale flaskehalse. Det peger ligeledes i retning af, at Federal Reserve først ind i 2016 vil begynde en egentlig stramning af pengepolitikken.

For det tredje er aktiemarkedet ikke dyrt prissat, og de nuværende niveauer bør ikke ses som en hindring for fremtidige stigninger.Skærer man det ud i pap, er en aktiekurs et produkt at virksomhedernes indtjening (EPS) samt hvor mange gange investorerne vil betale for denne indtjening (PE). Virksomhedernes indtjening nåede et rekordniveau i 2. kvartal, og det kan måske være svært at se indtjeningsvæksten som en primær drivkræft bag stigende aktiekurser fremadrettet, ikke mindst i lyset af, at også profit marginerne i dag er historisk høje. Mindre kan dog også gøre det. Fastholder USA en økonomisk fremgang, kan vi forvente nominel vækst i omegnen af 3-5% de kommende år. Selv med meget konservative forventninger til indtjeningen, vil denne kunne vokse tilsvarende. Set over de kommende fem år er en indtjeningsfremgang på lidt over 20% ikke en radikal antagelse.

En mere sandsynlig løftestang er derimod, at investorerne vil være villige til at betale mere for denne indtjening. For S&P500 ligger PE multiplen på omkring 16 gange indtjeningen. Dette er nogenlunde midt i feltet for så vidt angår den historiske udvikling. Interessant nok ligger aktiemarkedets PE lavere end tilsvarende multiple for virksomhedsobligationer, noget man hverken teoretisk eller historisk vil forvente. Under forudsætningen om en vedvarende økonomisk fremgang, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, at den nuværende PE-multipel kan stige fra 16 og op i mod 20 i de kommende fem år, et niveau vi tidligere har ligget på i opgangskonjunkturer.

Kombinerer man disse forventninger til indtjening og PE, stiger det forventede niveau for S&P500 til noget over kurs 2500,eller en stigning på mere end 50% fra dagens niveau.

Men… hører jeg dig sige

S&P500 er i de seneste dage faldet med godt 3%. Det tekniske billede ser måske tungt ud, og korrektionen gennem maj og juni ligger i frisk erindring. Er det virkelig nu man skal spå om fremtidige aktiefester?

Hertil er mit svar, at selvom Federal Reservestapering, Kinas vækstproblemer, og en lang række øvrige faktorer vil kunne påvirke den kortsigtede prisdannelse på aktiemarkedet, så er det indimellem nyttigt at løfte blikket mod en horisont hvor menneskeheden alligevel ikke gik under.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk