Dansk økonomi i bedring – gør det ondt at tænke positivt?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. aug 2013

Dansk økonomi er i bedring uanset om 2. kvartal vil markere endnu en vækstmæssig skuffelse som en konsekvens af lærer lock-outen. Vismændene mener en vækst på i nærheden af 2 % er mulig for 2014/2015. Ikke meget siger nogen. Sludder mener jeg.

”Normalisering først i 2016”

Vismandsinstitutionen er uafhængig og netop vis. Deres overblik er godt og derfor bliver der naturligt nok lyttet til deres udsagn, anbefalinger og prognoser. I denne weekend er overvismanden blevet citereret for at selv om væksten i 2014/2015 kommer tæt på 2 %, vil det først være i 2016, at der er en mulighed for ”normalisering”. Det kan meget vel være rigtigt. Inden investorerne sænker paraderne og mismodet breder sig, vil jeg minde om at det er 2 forskellige ting, der tænkes på og omtales. Omtalen af analysen kan ses her:

http://www.business.dk/oekonomi/overvismand-krisen-vil-vare-flere-aar-endnu

Vismænd og aktiemarkedet kan have ret på samme tid

Vismændene tænker på beskæftigelse og BNP, når de taler om en normalisering. Altså hvornår beskæftigelse og bruttonationalprodukt er tilbage på det langsigtede spor. For aktiemarkederne handler det om noget helt andet. Her er det ændringen, der gør forskellen. Især fra det værre til det bedre, men jo i sagens natur også den modsatte vej. Hvis vismændene har ret i, at vi i 2014/2015 kommer tæt på 2 % i vækst, vil det øge det danske BNP med ca. 35 mia. og det vil efter 5 år med noget nær nulvækst føles næsten som en kanonvækst. Vismændene kan med andre ord sagtens have ret og vi må vente på en normalisering, samtidig med at aktiemarkederne og investorerne fejrer 2 %.

2 % dansk vækst = kanon bankregnskaber

Dansk økonomi er i en vending, om end moderat og at det ville kunne mærkes i bankerne. Det skyldes primært 3 årsager:

  • Det er nu 5 år siden at finanskrisen holdt sit indtog. De kunder som sidenhen er blevet kreditgodkendt, vil der sandsynligvis kun være en meget lille tabsrisiko på de kommende år
  • Finanstilsynet skærpede nedskrivningsbehovet i 2012, og dette år vil givetvis efterfølgende gå over i historien som et nedskrivningsmæssigt ”annus horibilis”. Efterfølgende vil nedskrivningerne falde og endda markant.
  • En konjunkturel bedring vil i sig selv reducere behovet for nedskrivninger.

Hvis tesen om tæt på 2 % vækst for dansk økonomi holder i 2014/2015, vil bankernes hensættelser i 2014 være noget under halvdelen af 2012 og falde yderligere i 2015. Det vil være en betydelig indtjeningsmæssig trigger. Nogle bankaktier er allerede steget, men mere vil følge efter (jeg tænker først og fremmest på de større banker).

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk