Investering: Når for meget af det gode ikke er nok.

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
01. jul 2013
På Federal Reserves mødet i juni bekræftede Ben Bernanke den amerikanske centralbanks forventning om en udfasning af den kvantitative pengepolitiske lempelse, QE3 kaldet, og åbnede med en positiv vurdering af amerikansk økonomi døren for en rentestigning i 2015. Måske for første gang siden finanskrisen mødte markederne dermed en centralbank, der ønskede at lægge en dæmper på festen. At udmeldingen bredte sig som ringe i vandet er en underdrivelse, og juni blev en af de sjældne måneder hvor samtlige aktivklasser faldt i værdi.

Hvordan skal man forholde sig til mulige forandringer i amerikansk pengepolitik?
For det første står det klart at markedet blev overrasket. Hvor man havde forventet et budskab om en gradvis udfasning, blev man i stedet mødt med en klar exit-strategy. En generel renteopgang var derfor naturlig. Dog skal man holde fast i, at Federal Reserve i det kommende år vil fortsætte med at købe obligationer i markedet, og at en egentlig rentestigning nok først kommer i 2015. Med til historien hører også, at Fed’s forventninger blot er et af flere mulige udfald, og at fraværet af et bæredygtigt opsving i de kommende måneder vil kunne fastholde en lempelig pengepolitik en rum tid endnu. Endelig er kerneinflationen i USA blot 1,05% å/å, det laveste siden 1963, langt under Fed’s 2% målsætning, og væsentligt lavere nu end da Bernanke i 2002 talte bekymret om at undgå deflation.

Hvis man derfor bør nedtone frygten for en vedvarende stigning i obligationsrenterne, bør man samtidigt respektere Fed’s ønske om at påbegynde en reduktion i de kvantitative lempelser, og dermed i Fed’s balancer. I modsætning til før finanskrisen påhviler ansvaret for regulering af bank- og finanssektoren nu den amerikanske centralbank. Fed kan derfor ikke i samme omfang som tidligere ignorere tegn på ”irrational exuberance”, noget Bernankes forgænger Alan Greenspan er blevet kritiseret for . Fra Fed’s side er det et klart signal til markedet om at jagten på afkast muligvis var kommet for vidt. En tilbagetrækning fra QE er særligt besværligt for de aktivklasser, der har set de største kapitalindstrømninger de seneste år, herunder især virksomhedsobligationer, emerging markets obligationer og defensive aktier. (For en mere teknisk gennemgang af principperne bag QE, se mit sidste indlæg her.)

 

Hvis Fed får ret i sine prognoser om et bæredygtigt opsving, er der ingen grund til at forvente vedvarende fald på aktiemarkederne, hvor fortsat økonomisk fremgang og indtjeningsvækst vil være det centrale i forhold til at gøre den seneste periode til en kortsigtet korrektion. At automatpiloten fra QE-programmerne er ved at blive slået fra må dog forventes – ikke mindst på sektorniveau - at give nogle skvulp og at reducere forventede afkast.

Emerging markets er, på tværs af alle aktivklasser, blevet ramt hårdt i den seneste korrektion. Som nævnt kan et skifte i amerikansk pengepolitik have negative konsekvenser for likviditeten, men regionen påvirkes ligeledes negativt af egne problemer, herunder en kinesisk opbremsning, stigende inflation i lande som Brasilien og Indien, en reduktion i betalingsbalanceoverskud, og forøget politisk uro. Kernen i disse problemer er af strukturel karakter, og selv om emerging markets altså faldt voldsomt i juni skal man have øje for de langsigtede udfordringer.

Bag junis hårde korrektion ligger måske også et bud på fremtidige relationer mellem aktivklasserne: emerging markets byder ikke på strukturelle merafkast; kreditobligationer giver et beskedent merafkast, som er mindre på lang sigt end det synes tæt på; aktier stiger i værdi når der er medvind fra økonomi og indtjening; renterne stiger og falder afhængig af den økonomiske konjunktur og af pengepolitikken. Det lyder mest af alt som de finansielle markeder før man fandt på QE.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk