Forsvandt magien i FLS med Jørgen Huno Rasmussens exit (2/2)

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. jun 2013

Her følger andet indlæg om hvorvidt magien forsvandt ud af FLS aktien med Jørgen Huno Rasmussens annoncering af sin exit. Du kan se eller gense det første indlæg her:

http://borsen.dk/opinion/blogs/7433321/per-hansen.html#note-2005

...fortsat..

Jørgen Huno Rasmussen er en dygtig håndværker

JHR er en dygtig håndværker. Han så at der var behov for en stabilisering og at man skulle fokusere på at levere og indfri forventningerne. Det skabte en ny og anderledes investerings- og forventningskultur hos FLS. Da JHR 10 år efter sin tiltræden annoncerede sin afgang i tråd med sin egen tidshorisont om at være hos FLS i netop 10 år, havde han forvandlet FLS til et selskab som sjældent indfrier til en koncern som aldrig skuffer. Det gjorde forskellen og udslaget. Behørigt sammen med det råvareboom, som hjalp JHR til at gøre forskellen og skabte grundlaget for at aktien over en 10 årige periode på et tidspunkt var 10 doblet.

Tiden efter JHR

De seneste år har været en form for antiklimaks for de investorer, som takket være blandt andet JHRs indsats og ikke mindst et råvareboom var gået fra at være afkastskuffede til at blive afkastoverforventede. FLS aktiekursen er dels både faldet, men har også udviklet sig markant ringere end det danske indeks i gennemsnit de seneste år. Investorerne spørger sig med rette om ”magien forsvandt ud af FLS med JHRs exit?

Selv om historien om FLS ikke nødvendigvis er fortællingen om ”melodien der blev væk”, stiller den dårligere aktiekursudvikling alligevel investorerne i nogle dilemmaer:

  • Hvad gør FLS med en kinesisk økonomi i forandring?
  • Er boomperioden for råvarerne et overstået kapitel eller kommer den tid tilbage og hvad betyder det for FLS?
  • Klarer den nye ledelse at indfri forventningerne og løfte arven efter JHR?
  • Kan den nye ledelse at løfte den kommunikative arv efter JHR?
  • Tjener FLS allerede i dag ”lidt for meget” i forhold til det som langsigtet er muligt?

Det er ikke nogen let sag at gå fra at være ”investeringsdarling” som JHR gjorde FLSmith til hos investorerne, til at være mere menneskelig. Den meget store tillid, som JHR har opbygget hos investorerne har på kort sigt både været et stort aktiv og en udfordring. Danske investorer er nemlig massivt overinvesteret i FLS. Kursen er nok faldet, men et tillidsknæk som senere bliver til et kursknæk, er der ikke tale om. Risikoen er at danskerne er overinvesterede i FLS og faldende aktiekurser bliver nok tolket som en investerings- og købsmulighed hos investorer. Risikoen for at de allerede ”har for mange” er dog reel.

Samtidig skal det dog også erindres, at en række ”ligesindede” råvareaktier har tabt investeringsglansen de seneste år. FLS er derfor ikke alene om at have skuffet de investorer, som sætter deres lid til en positiv infrastrukturudvikling. Det er måske kun en lille trøst. Spørgsmålet er om den nye ledelse kan genfinde melodien og magien til gavn for investorerne?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk