Yen svækkelse og ikke tillid til Japans økonomi som driver aktiestigninger

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
29. maj 2013

Japan kæmper en hård og indædt kamp mod deflation. Mere end et årtis manglende succes med at få en moderat prisudvikling til at understøtte den økonomiske udvikling har sammen med eftervirkningerne af en aktie- og ejendomsboble haft sin pris. Hvis nogen skulle have opfattelsen af at stigningerne i de japanske aktier skyldes stigende tiltro til den japanske vækst bør de nok genoverveje deres investeringsalibi. Det handler om konkurrenceevne og yen svækkelse i en økonomi som trods alt kun har en meget moderat samhandel med udlandet.

Yen styrkelse og svækkelse

Frem til sommeren 2012 forblev den japanske yen en foretrukken flugtvaluta. Væk var tidligere tiders ”carry trade” hvor låntagning i den lavt forrentede valuta blev anvendt til køb af aktier og EM- og virksomhedsobligationer. I et forsøg på at udnytte renteforskellene og det merafkast, som aktierne kunne give. I sommeren 2012 nåede yennen nået nær den højeste værdi den har haft over EUR og USD over de seneste 20 år.

Deflation er skadelig

Den stærke valuta har sin indflydelse og betydning. En fortsat styrkelse medførte at de udenlandsk importerede varer stedse sendte et deflationsbidrag til den lokale økonomi. Samtidig betød manglende reformer og en ensidig fokusering på at en meget ekspansiv finanspolitik kunne økonomisk og vækstmæssigt genføde Japan, at Japan pengepolitisk forblev i et deflatorisk scenarie. En manglende positiv men samtidig moderat prisudvikling er skadelig for en økonomisk udvikling på grund af forbrugernes og virksomhedernes tilbageholdenhed.

Valutasvækkelse

Siden er meget sket. Den japanske økonomi drives frem af en et-cylindret motor ved navn ”eksporten”. Netop eksporten skal tilgodeses. Derfor er det ikke så overraskende at det netop er svækkelsen af valutaen, som Japan tyer til. På den ene side giver en svagere yen bedre konkurrencevilkår for eksportvirksomhederne. Samtidig giver en svækkelse på mere end 30 % i forhold til EUR mulighed for at importere inflation udefra.

Mere lukket end åben økonomi

Selv om japanerne har en stor samhandel med andre lande i verden er der alligevel grænser for hvor meget inflation man kan importere via den faldende valuta. I forhold til eksempelvis Danmark og Sverige, hvor eksport/import udgør mere end 50 % af bruttonationalproduktet, er Japan reelt en meget lukket økonomi og eksporten udgør kun ca. 15 % af økonomien. Det er nogenlunde samme relative størrelse som USA. Der skal altså med andre ord en meget væsentlig svækkelse at valutaen til før man ad importvejen kan opnå et stort bidrag til inflationen.

Engangs- vs varig effekt              

Én ting er den kortsigtede effekt via en ”chok kur” at forsøge at vække de japanske forbrugerpriser igennem en massiv svækkelse af valutaen. Et helt andet spørgsmål er om det vil lykkes at få hævet inflation- og inflationsforventningerne til niveauet 2 %. Det kræver ikke kun snilde og handlekraft, men skal også følges op af flere og andre konkrete tiltag. Herunder ikke mindst nogle reformer, som synes at være meget langt væk fra politikernes arbejdshypoteser. Hvis man ikke varigt kan overbevise forbrugere og husholdninger om at japanske økonomi varigt har forlagt deflationsvejen, hjælper og betyder en enkelt inflationær afstikker ikke.

Aktier stiger på grund af yen svækkelse og ikke økonomi tillid

De seneste kvartaler har der været fuld fart på det japanske aktiemarked. Det skyldes en kombination af 2 faktorer:

  • Først og fremmest en svækkelse af yennen og de muligheder det giver direkte og indirekte.
  • For det andet har aktiemarkederne generelt haft en meget positiv udvikling og der har været en massiv risikoforøgelse at spore.

Men tag ikke fejl. De store stigninger i primært de japanske eksportorienterede aktier skyldes ikke en stigende tiltro til at den japanske økonomi er på vej mod bedre tider, men fortrinsvis valutasvækkelsens betydning for omsætning og indtjening på lidt kortere sigt. Når nogle investorerne på baggrund af udviklingen anekdotisk har udnævnt Japan til at være ”det nye Kina” må det således enten bero på en misforståelse, ironi eller fordi det afkast man har fået i Japan i lokal valuta minder om det man fik i de kinesiske aktier i de gode år.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk