Guld under pres – købsmulighed eller slut på bull marked?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
16. apr 2013

Få råvarer deler som guld investeringsvandene. I mere end 10 år har investorerne kunne glæde sig over stigende guldpriser. 2013 ser ud til at blive anderledes og måske står vi ved en investeringsmæssig skillevej?

Hvorfor investere i guld?

En investering i guld har historisk og de seneste år været understøttet af flere faktorer, herunder:

  • Inflationssikring.
  • Værdisikring i tider præget af usikkerhed.
  • Investering i tiltro til at et langsommere voksende udbud end stigende efterspørgsel tilsiger stigende priser.
  • Råvarerne har generelt været i positiv fokus de seneste 10 år og nogle investorer har investeret i råvarer som sin egen aktivklasse.

Trendvending?

De seneste måneder er prisen på guld faldet og mandag den 15. april var der noget nær panikstemning på råvaremarkederne. De seneste måneders fald skyldes bl.a., at

  • Den økonomiske krise er stadig aktuel. Investorer frygter at centralbanker vil tilvejebringe stimulansmæssig ammunition igennem salg af deres guldreserver
  • På trods af udfordringer i Europa, er den globale økonomi snarere i fremdrift end i tilbagegang. Det øger incitamentet til at investere i andre aktiver; eksempelvis aktier.
  • Råvaretemaet er i det mindste på kort sigt sat på ”hold”
  • Investorerne reducerer deres investeringer i guld i visse tilfælde ganske enkelt på grund af netop de faldende priser.

Guld er en speciel ”investeringsstørrelse”, som ikke i sig selv giver et løbende afkast. Derfor skal investorerne tro på en eller flere af ovenstående ”investeringsalibier”. I en tid med høj eller stigende arbejdsløshed og en usikkerhed om hvor værdisikre andre og risikofyldte aktiver er, kan en søgning væk fra værdisikring lyde underligt. Måske er de faldende guldpriser slet og ret en kapitulation i forhold til at centralbankerne før eller siden vil vinde stimulanskampen og at visse overmagter er for vanskelige at kæmpe imod?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk