Vestas – mindre spin og flere ordrer bekommer investorerne vel

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. apr 2013

Børsen har i denne uge bragt en artikel som tegner et billede af at Vestas’ personalemæssige tilpasning i høj grad omkostningsmæssigt også har ramt den del af selskabet, som beskæftiger sig med politisk holdningsbearbejdning. Det kan være endnu et positivt tegn på ”det nye Vestas”. Mindre spin, bedre styring, omkostningsmæssig tæring efter næring og flere ordrer er vejen frem for dem, der spejder efter kursstigninger.

Det nye Vestas

Det nye Vestas bliver stedse tydeligere. Selv om den gamle målsætning om 3 x 15 kunne lyde besnærende, var den reelt aldrig en mulighed, men mere et scenarie; et drømmescenarie ud fra tesen – ”If you can dream it, you can do it”.

De seneste 12 måneder har den nye bestyrelsesformand allerede solidt sig for at skabe det nye Vestas, som for dem der spejder efter kursstigninger handler om:

  • Omkostningsmæssigt at sætte tæring efter næring
  • Ikke at love noget eller stille noget i udsigt, som man ikke som minimum kan indfri og meget gerne overgå
  • Ressourcemæssig overforbrug er slut; også i spin mæssig henseende.

Ressourcekrævende at være markedsleder

Vestas har historisk i relation til egne forventninger og som markedsleder naturligt varetaget den rolle det er at sætte sin industris produkter på den politiske agenda. Det koster og har kostet mange penge. Af flere årsager er det naturligt at det er historie.

  • Fremtidsudsigterne ser anderledes og vækstmæssigt dårligere ud
  • Der er omkostningsmæssig fokus på at sætte tæring efter næring
  • Da Vestas ikke længere ubestridt er markedsledende, vil det under alle omstændigheder være naturligt at lade denne spin- og lobbyisme depeche ”gå på omgang” og lade GE og Siemens bidrage til fælleskassen.

2013 slemt men ikke for aktionærerne

2013 bliver ifølge branchefolk det hårdest år længe for vindmølleindustrien. Det gælder ikke nødvendigvis for investorerne, som jo kursmæssigt allerede er stærkt mærket af eftervirkningerne efter en grøn drøm, der brast omtrent samtidig med at klimatopmødet blev afholdt i København. Genopbygningsfasen er begyndt. Hvis de seneste ugers kursstigning er en god strømpil for udviklingen, vil Vestas i 2014 se anderledes og mere fokuseret ud. Det kan være det som investorerne er ved at forberede sig på.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk