Se hvor meget du betaler i omkostninger og provision

Netop i disse dage modtager mange danskere årsopgørelser over deres investeringer i bankerne. Som noget nyt i år er der kommet vigtige nøgletal på opgørelserne: omkostninger og henvisningsprovisioner.

Det skal du være opmærksom på
Tidligere så man oftest kun kurtage, forvaltningshonorar og eventuelle depotomkostninger. De udgør omkring en femtedel eller en fjerdedel af de samlede omkostninger, når der er investeringsforeninger involveret. Sagt med andre ord har man tidligere set omkring 20.000 kroner i årlige omkostninger (ÅOP) og ser nu 100.000 kroner for en formue på fem millioner. Det bliver de fleste overraskede over.

ÅOP er undervurderet
Men som vi i Miranova for nylig beregnede, er ÅOP formentlig undervurderet. ÅOP beregnes ud fra, at du holder investeringsbeviserne i syv år. Men vores beregninger indikerer, at den gennemsnitlige holdeperiode nok nærmere er tre år. Det betyder, at prisen for at investere fem millioner kroner i en global aktieforening ser ud til at være omkring 100.000 kroner årligt men typisk er 125.000 kroner.

Dermed ikke sagt at det er let at opgøre omkostningerne og finde det perfekte nøgletal. Men det er tiden værd at tjekke transaktionslisten. Har banken fyldt dit depot med investeringsforeninger, er det ikke nødvendigt at flytte rundt på mere end ca. ti procent af formuen om året for at styre risikoen. Det er altså langt mindre, end de ca. 30 procent statistikkerne peger på, at der bliver handlet hvert år. Handles der meget, bør der udskrives en fyreseddel til banken. Der handles rigeligt med aktier og obligationer inde i foreningerne – der behøver ikke at blive handlet løs i dit depot derudover.

Provisionsmøllen
Bemærk også at du betaler mere i provision for aktie- end obligationsforeningerne. Banken modtager altså mere provision for at anbefale dig risikable aktieinvesteringer end obligationsinvesteringer og tjener flere penge på konstant at handle i dit depot. Passer det incitament til dine ønsker om at få forvaltet formuen?

Og så en drillepind til dig, der selv passer investeringerne: vil du fortsætte med at betale henvisningsprovisioner hver dag året rundt til banken, når du selv laver arbejdet?

 

Se flere blogsProfil