Akut behov for at løse arbejdsmarkedets problemer

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
27. jan 2013

Akutjobordningen har nu fungeret i tre måneder. Håbet var fra starten at skaffe arbejde til en masse ledige i fare for at ryge ud af dagpengesystemet. Det er bare ikke sket, fordi ordningen er den forkerte medicin til problemerne.

Årsagen er hverken manglende vilje fra arbejdsgiverne eller de ledige, men derimod grundlæggende strukturelle problemer på arbejdsmarkedet, som heller ikke forsvinder den dag, konjunkturerne vender.

I Region Syddanmark har vi siden starten af november slået 393 stillinger op som akutjob og modtaget 581 ansøgninger. Men når vi ser på bundlinjen, har vi kun ansat 11 personer, som stod til at miste retten til dagpengene. Samtidig har virksomheder som Danfoss i årevis skreget på specialiseret arbejdskraft uden at få den.

En ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser samtidig, at de langtidsledige generelt har lige så lang uddannelse som resten af befolkningen, så det er ikke der, skoen trykker. Problemet er slet og ret et mismatch mellem den arbejdskraft, virksomheder efterspørger, og de kompetencer, de ledige har.

På kort sigt er der kun en kur, der virker – og det er at skaffe den specialiserede arbejdskraft, virksomhederne efterspørger. Vi ved, at højtuddannede specialister genererer job omkring sig i de virksomheder, de bliver ansat i.

Derudover bruger de også penge i lokalsamfundet på indkøb af alt fra mad til møbler og bidrager således også positivt til udviklingen der. Derfor må vi sørge for at få besat de ledige stillinger gennem udenlandsk arbejdskraft eller ved at omskole og videreuddanne ledige til at kunne bestride stillingerne hurtigst muligt. Det vil sætte gang i jobskabelsen og ny vækst over hele landet.

På længere sigt er vi nødt til at sikre større overensstemmelse mellem virksomhedernes behov og det, vi uddanner vores unge til. Jeg vil gerne rose regeringen for at have sat uddannelse højt på dagsordenen, men det hjælper ikke de ledige, at de nu kan fortsætte på dagpenge mod at tage et halvt års uddannelse. Et halvt års uddannelse er ikke nok til at bestride fremtidens job. Så havde virksomhederne med mangel på arbejdskraft for længst selv påtaget sig den opgave. Det kræver år at uddanne en ingeniør med speciale i offshore, velfærdsteknologi eller it, og derfor skal vi have et endnu tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

For de arbejdsløses skyld, for virksomhedernes skyld og for Danmarks skyld skal vi se at komme i gang med at få løst det strukturelle problem nu, så vi kan få udfoldet den potentielle vækst i virksomhederne og skabt vækst og arbejdspladser. Det er en langt bedre medicin på både kort og lang sigt.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk