Skattereform eller ej – Krisen kommer til at gøre ondt

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Med skattekommissionens udspil læggers der op til, at beskatningen i højere grad flyttes fra arbejde over på mursten. De vigtigste elementer er begrænsningen i fradragsretten samt reduktionen i topskatten, herunder hvornår man skal betale topskat. Ingen tvivl om, at Danmark har brug for en skattereform for at velfærdssikre Danmark fremover. Der har ikke bare været behov for et eftertjek af skattelovgivningen, men en grundig analyse af, hvorledes danskernes incitamenter påvirkes af forskellige skattemodeller. Det er dog langt fra givet, at en sådan reform overhovedet vil mindske de negative konsekvenser af den økonomiske krise, som vi netop befinder os i. Der lægges op til skattelettelser for 35 mia. kr., som man håber kan være med til at kickstarte dansk økonomi, herunder få flere i arbejde. Skattelettelser i toppen får ikke overrasket støtte fra erhvervslivets organisationer, som har meldt ud at en fjernelse af top og mellemskat gør Danmark 75 mia. rigere og at det kun koster samfundet 25. mia. Problemet med den slags konvolutberegninger er imidlertid, at de slet ikke forholder sig til det faktum, at Danmark lige som resten af hele den vestlige verden befinder sig i en dyb økonomisk krise. Verdensøkonomien er således ramt af en recession, hvor lyset for ende af tunnelen er meget svagt. Boligmarkedet er gået fuldstændig i stå og priserne forventes at falde markant de næste par år, især i de større byer. Dette vil bare blive forstærket, hvis planen om en yderligere reduktion af rentefradragsretten gennemføres ved lov. Selvom folk får mere mellem hænderne til forbrug, vil de ikke nødvendigvis forbruge mere. Skatteyderne vil derimod holde igen på pengepungen, hvis nu tiderne skulle vise sig at blive endnu værre. Denne basale psykologiske mekanisme medfører dog, at efterspørgslen ikke stimuleres tilstrækkeligt, men at folk vælger at sparer mere op. Denne cocktail kan være farlig, hvilket bl.a. ses i Japan, hvor regeringen faktisk har store problemer med at overbevise japanerne om, at de bør forbruge mere og ikke i stedet sætte pengene i banken. Som følge af den faldende globale efterspørgsel, især efter dyre varer f.eks. biler, elektronik, og møbler bliver landenes eksport ramt alvorligt, hvilket forplanter sig som ringe i verden f.eks. til transport sektoren og underleverandører. Danmarks vigtigste marked, som er Tyskland, døjer således med et fald i industriproduktionen på hele 10 procent samt en øget fattigdom blandt tyskerne. Hermed ikke være sagt, at en skattereform ikke er nødvendig. Dog er det helt afgørende, at man i sin iver efter at lette skatten på arbejde erkender, at Danmark befinder sig i en global økonomisk krise, som ikke kan undgå at ramme en lille åben økonomi som den danske hårdt.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk