Amerikanske politikere køber sig tid – positivt for aktiemarkederne

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
04. jan 2013

Efter at amerikanske politikere har stemt ja til Obamas udspil og dermed undgået at styre direkte USAs økonomi direkte ind i den finanspolitiske mur, er året startet med massive aktiekursstigninger. Problemerne  er ikke løst, men det at politikerne har ”fundet hinanden” er positivt for risikopræmien og dermed opfattelsen af usikkerhed. Derfor stiger aktierne.

Lang tids debat foreløbig kulmineret - mere følger

Kompromisset om de akutte udfordringer for den amerikanske økonomi bekommer de finansielle markeder og ikke mindst aktiemarkederne vel. Også selv om politikerne har ”løst” de mindst betændte og problematiske udfordringer. De positive reaktioner og stigende aktiekurser er bl.a. en kombination af:

  • Nye investeringspenge i aktiemarkedet i det nye år. Ikke mindst med den gode udvikling i 2012 in mente.
  • Selv om aktierne steg i 2012 er prisfastsættelsen fortsat generelt lav set i et historisk perspektiv. Med fortsat udsigt til at renterne forbliver superlave, søger investorerne væk fra sikre statsobligationer, hvis status er gået fraaktiver med risikofrie afkast til afkastfri risiko.
  • Politikerne køber sig tid, men løser ikke udfordringerne. Indenfor de kommende måneder skal politikerne således have fundet en løsning på lavere udgifter og samtidig blive enige om hvad der skal ske med gældsloftet. Udfordringen består i at hvis man varigt løser gældsloft udfordringerne ved at reducere budgetunderskuddene markant, vil det gå hårdt ud over væksten.
  • De asiatiske nøgletal viser i stigende grad en bedring. Ikke mindst i Kina, som er vigtig ikke kun for Asien men også for verden.
  • Selv om udfordringerne i USA ikke er løst, er det positivt at politikerne trods alt kan ”finde” hinanden og i lidt over 11. time kan indgå et kompromis. Det reducerer usikkerheden og er positivt for aktiemarkederne.

Afkast skal komme fra lavere risikopræmie, ikke vækst

Den globale økonomi voksede i 2. halvdel af 2012 i slæbegear. Alligevel formåede aktierne at give et fornuftigt afkast. Den lavere vækst ”følger” med over i 2013 og det er således ikke en generel accelererende global vækst i første omgang, som skal drive aktiekurserne højere i 2013. Men snarere at fornemmelsen for risiko, de magre investeringsalternativer i statsobligationer og ”aktiepenge som er investeret i virksomhedsobligationer efter de seneste meget gode afkastår som kommer ”hjem””, som skal drive aktierne fremad.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk