Kan dansk shipping vinde krisen?

authorimage
BLOGS
Af:
11. dec 2011
2012 bliver et skæbneår for dansk shipping. Udfordringerne tårner sig op. A.P. Møller-Mærsk´s topchef, Nils Smedegaard Andersen, præsenterede da også 3. kvartalsregnskabet for 2011 med usædvanligt bekymrede miner. Containeraktiviteterne står midt i en såkaldt ”supply-krise” – der er for mange skibe i søen. De mindre rederier holder raterne nede, da de står midt i det velkendte krisedilemma: Der tabes penge, når der sejles – men endnu flere hvis skibene realiseres til markedets lave priser. Løsningen er, ifølge Smedegaard, konsolidering – færre smårederier og øget samarbejde mellem de store spillere. Mærsk Lines to største konkurrenter MSC og CMA CGM har ladet handling følge ord. De indleder nu et storstillet samarbejde, og 2012 vil vise om Mærsk Line kan vinde på konkurrenternes samarbejde, eller om den danske gigant bliver yderligere presset i takt med, at de største konkurrenter realiserer eventuelle synergier.

Det helt afgørende spørgsmål for Mærsk Line i 2012 er imidlertid om den nuværende krise går fra at være en ét-benet supply krise til at blive en imposant, dyb shippingkrise. En ægte shipping krise har to ben: supply og demand. Sådan en krise oplevede shippingsektoren fra 1975 til 1985. Dengang blev ”supply-krisen” - i form af tilgangen af for mange nye skibe bestilt i den nære fortids højkonjunktur - kombineret med en ”demand-krise” i form af en bred økonomisk recession med et stagnerende globalt transportbehov.

2012 kan blive et ægte kriseår. Eurouroen på finansmarkederne har potentiale til at sprede sig til de øvrige sektorer – OECD offentliggjorde den 28. november en ny økonomisk oversigt, som nedskrev forventninger til vækst i Europa i 2012 til bare 0.2 procent. Som den største spiller på markedet har Mærsk Line styrken til at stå igennem en ny krise. Men selskabet har investeret stort i de 20 nye Triple E kæmpeskibe samt det nye forretningskoncept ”Daily Maersk”. Som Mærsk direktør Søren Toft udtalte op til konferencen Intermodal, 2011 i Hamborg i sidste uge: ”Selv i det mest negative scenarie bliver vi nød til at planlægge efter, at der skal flyttes mange flere containere”.

Kan Mærsk og de øvrige danske rederier vinde en eventuel dyb shippingkrise i 2012? Intet er givet – men udgangspunktet er faktisk godt. Først og fremmest fordi, at de danske rederier vandt opsvinget fra 2005 til 2008. I den periode voksede de danske tonnage årligt med enestående 16.7 procent, mens verdenstonnagen voksede med 7.3 procent i gennemsnit per år. Erhvervsklyngen omkring rederierne - Det Blå Danmark – står ligeledes stærkt. En nylig undersøgelse foretaget af Dansk Metal og Rederiforeningen viste, at klyngen beskæftiget ca. 80.000 mennesker, og at dens andel af den totale danske produktion er voksede fra 6 procent i 1995 til 10 procent i 2006.

Klynger er afhængige af kritisk masse. Det Blå Danmark er stærkt fordi det består af en kombination af meget store og konkurrencedygtige rederier samt en stor underskov af eksportorienteret mindre virksomheder indenfor maritim teknologi, havnedrift, offshore etc.

Dén kombination skal stå sin prøve i 2012. En af sektorens helt store spillere, rederiet Torm, er desværre snublende nær et finansielt kollaps. For første gang siden ØKs deroute i september 1992 er et af de store, gamle danske rederier tæt på betalingsstandsning. Torms problemer handler om gældssætning, svigtende ledelse og en uhensigtsmæssig ejerstruktur – kombineret med et vanskeligt marked. Problemerne kan ikke tilskrives de danske rammebetingelser endsige den maritime klynge. Men konsekvensen af et eventuelt Torm-kollaps vil ramme det Blå Danmark og true klyngens kritiske masse. 2012 blive et alvorligt år. Men krisen skal vindes – ligesom opsvinget blev det.