Vores syn på kapitalismen må revurderes – set i lyset af den økonomiske krise

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Vi befinder os i en global finanskrise uden historisk sammenligning. Alle de økonomiske nøgletal peger nedad og den begyndende recession, er ved at gøre et alvorligt indhug i bestanden af danske virksomheder. Ejendomsmarkedet er under nedsmeltning og mange private danskeres økonomi vil være truet i de kommende år, især hvis man af en eller anden grund, er tvunget til at sælge sin ejendom. De seneste år har været præget af en høj grad af deregulering af de finansielle markeder som bl.a. har betydet, at der er sket en øget liberalisering f.eks. af realkreditsektoren bl.a. ved indførelsen af afdragsfrie lån, lån i udenlandsk valuta, særligt dækkede obligationer (SDO’ere). Der er også blevet givet adgang for private, at investere i gearede hedgefunds. Man havde en optimistisk tro på, at Adam Smiths usynlige hånd ville få markederne til at gå i ligevægt. Mantraet om den fri konkurrence uden nogen form for statslig indblanding var udbredt og accepteret. Man havde for længst fortrængt den Keynesianske opfattelse, hvorefter forskelle i produktion og efterspørgsel, bør bringes i ligevægt ved hjælp af en aktiv finans- og pengepolitik dvs. statslig indgriben. Stadig flere almindelige danskere valgte at foretage investeringer i danske og udenlandske værdipapirer, i håb om at få råd til en fladskærm, som var større end naboens. Velhavende danskere valfartede i stort tal til bankernes private banking afdelinger. I flere tilfælde blev kunderne rådet til at investere deres formue i risikofyldte og komplicerede finansielle instrumenter, som kunderne knap nok kunne forstå eller gennemskue. De seneste års begivenheder bør imidlertid få os til at revurdere vores syn på kapitalismen. Finanskrisen har således vist os, at uden nogen form for statslig indblanding eller aktiv økonomisk politik, ville hele verdens finansielle system blive ramt af et gigantisk Kina syndrom med tilhørende nedsmeltning af den reale økonomi. Faktum er, at i alle verdens førende lande, har regeringerne gået ind og indført en meget aktiv økonomisk politik. Væk er illusionen om det perfekte frie marked. Bjørnen er vågnet fra sin hule, hvilket senest er sket i Tyskland, hvor den borgerlige regering vil kickstarte det tyske økonomiske lokomotiv med en hjælpepakke på 375 mia. kr. I USA er staten blevet en betydelig ejer af den finansielle sektor og man overvejer ligeledes, hvordan den amerikanske økonomi, herunder bilfabrikkerne kan reddes med en gigantisk hjælpepakke. Det store spørgsmål er således, hvordan man komme igennem krisen uden de helt store skrammer. Går vi tilbage til 30ernes depression i USA så vi, at økonomien kom på fode igen ved Roosevelts New Deal, der bl.a. var baseret på store offentlige anlægs investeringer. Kendetegnet ved hans omfattende initiativer, var at kapitalismen måtte modificeres og humaniseres. Man begyndte i højere grad at vægte hensynet til det kollektive frem for individet. Derfor er der meget som taler for, at vi har brug for en Second New Deal med massive infrastruktur investeringer bl.a. i den kollektive trafik, miljørigtig energi, i vores nedslidte folkeskoler, uddannelse af flere unge med en kompetencegivende eksamen – alle initiativer som er til gavn for dansk erhvervsliv. Så kære politikere, der er nok at tage fat på!
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk