Gør europæisk infrastruktur til en motor for vækst

authorimage
BLOGS
Af: Anne E. Jensen
03. feb 2011
Behovet er åbenlyst. Der er for få penge til at bygge og renovere veje og jernbaner i Europa. Det hæmmer den økonomiske vækst, og det gør EU mindre konkurrencedygtig. Derfor er der brug for handling.

I næste uge skal EU-landenes transportministre drøfte de fremtidige investeringer i asfalt og skinner på europæisk niveau. Det er et vigtigt møde. Her bør den danske transportminister komme med en begejstret opsang for at bruge flere EU-penge til broer, veje og baner på tværs af grænser. Det er nødvendigt, hvis EU skal have en infrastruktur, der kan sikre erhvervslivet ordentlige konkurrenceforhold.

Eksperter vurderer at det vil koste yderligere 390 mia euro at lukke de alvorligste huller i europæisk infrastruktur. Det er broer (fx Femern forbindelsen) bedre havneforhold, flere strækninger til højhastighedstog etc. Men også fokus på teknologiske løsninger skal i højsædet. Satellit-navigering og intelligent transport vil kunne ændre meget.

På EUs budget var der i perioden 2007-2013 kun afsat 8 mia euro til det såkaldte Trans-Europæiske Transportnet (TEN-T). EU\'s transportkommissær Siim Kallas har helt kontant meldt ud, at det vil være katastrofalt, hvis der ikke afsættes flere penge til området.

Men hvor skal de ekstra penge så komme fra? Ingen venter at EU får et større budget i de kommende år, så der skal omprioriteres. I årene 2007-2013 er der afsat 1 pct. af EU\'s budget til TEN-T, som nævnt 8 mia. Euro. Fra strukturfondene går 43 mia. Euro til transportinvesteringer. Men det er under 25 pct. af de samlede strukturfondsmidler, så den andel kunne måske hæves. Den Europæiske Investeringsbank leverer 65 Mia Euro i lån - også her kunne man måske finde flere midler. Ikke mindst skal vi kigge på alternative finansieringsmodeller. Det skal gøres mere attraktivt for private investorer at deltage. Her kan EU spille en rolle ved at udstede lånegarantier, præcist som den danske stat gjorde ved broerne over Storebælt og Øresund.

Men alt for meget er fortsat på tegnebrættet. For det er de nationale statskasser, der skal ryste op med de fleste penge, og det er ikke let med den nuværende økonomi. Derfor får EU\'s tilskud og lån fra den europæiske investeringsbank en nøglerolle.

Det var ledende europæiske erhvervsfolk, der i sin tid påpegede, at dårlige forbindelser på tværs af grænser var en hindring for vækst. Et enkelt land kan ikke løfte omkostningerne, men med opbakning fra EU kan det lade sig gøre. TEN-T har med tiden udviklet sig fra en ønskeliste, hvor hvert land skulle have en bid til et egentligt transportnetværk, der binder EU sammen, også med de omgivende nabolande i øst.

Transport har en nøglerolle for vækst. Her må satses i den kommende 7-års periode, så planerne om at binde EU sammen kan blive en realitet.
Profil
Anne E. Jensen authorimage Anne E. Jensen har siden 1999 været medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og har arbejdet indgående med EU´s budget og for en solid og modstandsdygtig finanssektor i EU. Hun sidder som medlem i Budgetudvalget og som stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget.

Anne E. Jensen er uddannet cand. polit. og har inden sin politiske karriere blandt andet været Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Chefredaktør på Berlingske Tidende og Cheføkonom i Privatbanken/Unibank.
Tidligere bloggere på borsen.dk