Virksomheder kæmper for livet og klager til staten: Lukning af Kolding Havn er ulovlig

374124_16_9_large_922.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
20. dec 2018 KL.13:09

null

(Opdateret 20. december 2018 med kommentar fra Koldings borgmester) For logistik- og speditionsvirksomheden H. Daugaard A/S, der blev etableret for 103 år siden på Kolding Havn, vil det være et nærmest dødeligt slag, hvis Kolding Byråds planer om at lukke sin erhvervshavn for at give plads til boliger realiseres.

Omkring halvdelen af adm. direktør Michael Frihagens 200 ansatte arbejder i dag i de seks lager- og terminalbygninger, som H. Daugaard  har investeret i på en håndfuld forskellige lejemål på havnen.

Nu klager Frihagen derfor sammen med de andre godt 20 virksomheder, som lejer jord på havnearealerne i Kolding, til trafikminister Ole Birk Olesen for at få stoppet planerne.

Byrådets beslutning om lukning er nemlig ulovlig, mener virksomhederne og deres advokat, Niklas Korsgaard Christensen fra advokatfirmaet Plesner, som nu formelt sender en klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

"Kolding Byråd har truffet sin beslutning om en de facto lukning af erhvervhavnen uden om reglerne i planlovgivningen, som bl. a. indebærer en åben proces med høring af virksomhederne. Der er jo en retsgaranti, som sikrer partshøring, hvorefter kommunen skal forholde sig til høringssvarene. Det er slet ikke sket her. Derfor er byrådets beslutning ugyldig," siger advokaten.

Koldings borgmester Jørn Pedersen slår fast, at klagerne enten har misforstået eller slet ikke sat sig ind i, hvad det er byrådet har besluttet.
 
"Det eneste, der faktuelt er sket, er, at vi har besluttet, at der skal laves en procesplan, som indeholder alt det, der skal til, med høringer af berørte parter og andre ting, så alt kommer til at foregå som det skal. Vi er selvfølgelig optaget af, at alt sker på et lovligt grundlag," fastslår borgmesteren.

Pokker til forskel


I Danske Havnevirksomheder under DI fastslår branchedirektør Michael Svane, at ingen har interesse i krampagtigt at holde fast i utidssvarende havneanlæg og stoppe udviklingen i byer med mindre havne.

Derfor er det helt ok, når havnearealer, som ikke er tidssvarende, inddrages til andre formål.

"Men situationen her er en helt anden. Der er da pokker til forskel på i en god dialog at ændre anvendelsen af utidssvarende anlæg og så som her i Kolding, hvor man først beder virksomhederne om at bidrage til udarbejdelse af en ambitiøs plan til udvikling af en vigtig, mellemstor erhvervshavn - og så 14 dage efter offentliggørelsen af planen kommer med en aftale, som lukker havnen.," siger Michael Svane.

Man kunne være kommet langt med en dialog om evt. at ændre anvendelsen af dele af havnen og ved at behandle virksomhederne ordentligt. Det er de ikke blevet her, mener branchedirektøren.

1,3 mio tons

Michael Frihagen undrer sig over, at kommunen vil lukke en havn, som er i en positiv udvikling og årligt håndterer stor tonnage - faktisk hele 1,3 mio. ton.

"Vi skaber aktivitet og arbejdspladser, og når vi samtidig dagligt hører om store trængselsproblemer på vejene, så virker det helt forkert at lukke havnen. Jeg tør slet ikke tænke på konsekvenserne, hvis de store tonnager, der kommer til og fra Kolding havn med skib og jernbane, må søge over på vejene. Det bidrager i hvert fald ikke positivt til den grønne dagsorden," siger han.

H. Daugaard med en omsætning på op mod 300 mio. kr. håndterer først og fremmest store mængder tunge varer for papir- og stålindustrien.

"Det er klart, at når man bor på lejet grund, så er der risiko for, at lejemål kan udløbe, men det skal gøres ordentligt. Aktiviteterne på havnen i Kolding er jo også grundpillen for vores forretning, og vi vil  da hellere arbejde med at udvikle virksomheden end afvikle den," siger Michael Frihagen.

Michael Svane i havnevirksomhedernes organisation er også helt på det rene med, at lejemål selvfølgelig kan løbe ud.

"Men man skal huske, at Kolding Havn ikke bare er havn for Kolding. Der er også hensynet til et stort bagland, forsyningsikkerhed, den grønne dagsorden osv. Man skal ikke nedlægge en aktiv erhvervshavn," siger han.

DLGs største og mest klimavenlige anlæg er i Kolding

Den danske korn- og foderstofkæmpe DLG er en anden af de virksomheder, der bliver ramt, hvis Kolding Byråds beslutning om at lade lejemål løbe ud effektueres, så der kan opføres boliger og laves rekreative arealer.

DLG måtte for fem år siden flytte sine aktiviteter fra Svendborg, da havnen dér skulle lukkes. Arbejdspladserne blev flyttet til Kolding, hvor der nu er investeret et trecifret millionbeløb, så anlægget i Kolding i dag er DLG's største og mest klimavenlige.

25 år

Borgmester Jørn Pedersen understreger i øvrigt, at kommunen allerede er i gang med dialog med hver enkelt af virksomhederne, der vil blive berørt af beslutningen om på sigt at lukke ned for havnen i Kolding.

Man skal i øvrigt også huske, at der måske går 25 år før man i Kolding kan komme i gang med noget som helst på havnen, og Kolding Kommune vil selvfølgelig sørge for en afklaring, så virksomhederne ved, hvad de skal indstille sig på