STG's spareprogram tænder op under indtjeningen

391219_16_9_large_853.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
14. nov 2019 KL. 9:12
Scandinavian Tobacco Group måtte se salget vige, men formåede alligevel at forbedre lønsomheden i tredje kvartal, blandt andet på grund af arbejdet med tobakskoncernens effektiviseringsprogram, Fuelling the Growth.

Omsætningen faldt til 1846 mio. kr. fra 1887 mio. kr., mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, steg til 446 mio. kr. fra 398 mio. kr. opgjort før særlige poster.

Særlige poster belastede resultatet med 118 mio. kr., hvoraf 100 mio. kr. skyldes nedskrivninger i forbindelse med beslutningen om at lukke en tobaksfabrik i Tucker i Georgia, USA. Desuden er 13 mio. kr. udgiftsført til købet i september af Royal Agio Cigars.

Efter særlige poster landede driftsresultatet, EBIT, på 229 mio. kr. mod 292 mio. kr. i samme periode sidste år. På bundlinjen blev det til et overskud på 172 mio. kr. mod et plus på 221 mio. kr. i tredje kvartal af 2018.

"I tredje kvartal har vi opnået en organisk EBITDA-vækst på 5,4 pct., fortsatte marginforbedringer og stærke frie pengestrømme trods en skuffende udvikling i den organiske nettoomsætning."

"Resultatet er skabt på baggrund af solide resultater fra transformationsprogrammet Fuelling the Growth og fortsat likviditetsfokus i hele forretningen," siger adm. direktør Niels Frederiksen ifølge meddelelsen.

Scandinavian Tobacco Group (STG) løfter forventningerne til de frie pengestrømme opgjort før virksomhedsopkøb til omkring 1 mia. kr. fra tidligere over 750 mio. kr. Herudover er der ikke rørt ved prognosen for 2019.

STG venter således stadig en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på mere end 5 pct.

Også forventningen til årets særlige poster, der inkluderer omkostninger på 200 mio. kr., er uændret.Tabel over Scandinavian Tobacco Groups (STG) regnskab for tredje kvartal af 2019:

Mio. kr. Q3 2019 Q3 2018 9M 2019 9M 2018 FY 2018
Omsætning 1846 1887,2 5127 4952,1 6717,5
Bruttoresultat før s.p. 899 916,0 2457 2381,8 3219
EBITDA før s.p. 446 398 1083 942 1304
EBIT 229 292,1 672 674,8 737,5
Resultat før skat 217 288,0 598 666,4 716,8
Nettoresultat 172 221,3 469 514,5 665,5
I tallene for Q3 og 9M 2019 er effekten af IFRS 16-reglerne indregnet. Det er de ikke i sammenligningstallene for Q3 2018 og 9M 2018.

STG's forventninger til 2019:

Pct. Ved Q3 2019 Før Q3 2019
Organisk EBITDA-vækst Over 5 Over 5
/ritzau/FINANS