Søren Skous løfter fra generalforsamlingen: Fire nye nøgletal til hver eneste kvartalseksamen

381788_16_9_large_815.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
23. maj 2019 KL.10:24
Da topchef Søren Skou holdt sit store indlæg på Mærsks generalforsamling 2. april i år, beskrev han selv de tilbagevendende kvartalsrapporter som “eksamen hver tredje måned”.

Når Skou endnu engang billedlig talt går til det grønne bord i morgen, har han dog på forhånd forsøgt at se, om han som eksaminand kan få medindflydelse på, hvad der skal tales om, når de mange strenge censorer i analytikerkorpset begynder at stille spørgsmål.

Derfor fastslog Søren Skou på generalforsamlingen, at han fremover ville rapportere på fire konkrete mål i alle kvartalsrapporter.

Han kaldte det for transformationsmål – og det er altså en slags nøgletal for, hvordan det går med strategien om at skabe maksimal værdi og synergi i de forskellige dele af den samlede logistikforretning.

De fire mål, han stillede op, er:
  • Vækst i omsætning på non-ocean forretningen. Non-ocean er alt det, der ikke handler om at sejle containere på skibe. Ocean er stadig 80 pct. af Maersks forretning, men den er voldsomt afhængig af udvikling fragtrater, bunkerpriser og seneste nyt i handelskrigs-føljetonen mellem Kina og USA. Vækst i non-ocean forretningen er derfor en kurs mod mere stabileresultater. Væksten i 2018 var 5,5 pct.
  • Vækst i dækningsbidraget fra Logistics & Services. Det er en anden side af samme sag. Jo mere vækst i logistik- og servicedelen af Mærsks forrentning, jo bedre er det for den langsigtede stabilitet og for at udvikle langsigtede, tætte kundeforhold. Væksten i dette nøgletal var i 2018 på 5,6 pct.
  • Samlede synergieffekter for 1 mia. dollar med udgangen af 2019. Det er et nøgletal for, hvor god Mærsk er til at hente en samlet gevinst ud af sin enorme størrelse. Integrationen af Hamburg Süd skal levere 500 mio. dollar i synergi, mens resten skal komme fra et bedre samarbejde i transport og logistisk generelt. 2018-tallet var 741 mio. dollar.
  • CROIC – en typisk Mærsk-forkortelse, som står for “cash return on invested capital”. Mærsk har lige siden Mærsk Mc-Kinney Møllers tid været lidenskabeligt optaget af at måle de frie pengestrømme, som drift og koncernens investeringer kaster af sig. Sådan er det også i dag, hvor Søren Skou betragter dette cash return som et vigtigt mål for, om det går godt med at få skabt en løbende strøm af rigtige penge ud af den daglige drift – og virksomhedens evne til at holde omkostningerne ved anlægsinvesteringer nede på et så lavt niveau som muligt. Kapitaldisciplin, hedder det på Esplanaden. I 2018 blev nøgletallet forbedret med 0,8 pct.
Søren Skou forpligtede sig allerede på generalforsamlingen i april på nogle af disse mål.

I 2019 lovede han at levere en samlet vækst i non-ocean-omsætning på 8 pct.

Og det samlede CROIC skal ligge på over 7 pct.