Rambøll-direktør i klimaoffensiv

388781_16_9_large_924.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
02. okt 2019 KL.15:55

Det er rigtig godt, at vi fortsat optimerer og sparer CO2 i driften af vores bygninger – men i dag er driften slet ikke den største CO2-synder, når vi taler nybyggeri i Danmark, pointerer adm. direktør Ib Enevoldsen


Det er vist et kendt faktum, at byggeriet står for næsten 40 pct. af den globale CO2-udledning af verdens klimagasser.

Mindre kendt er det, at 28 procentpoint af den udledning stammer fra bygningsdriften – f.eks. energiforbrug til varme, køling og lys. Og nærmest overset er det, at de resterende 11 procentpoint kommer fra den indlejrede CO2 i byggematerialer.

Derfor er der rigtig god grund til også at fokusere på alt det, der sker før og under opførelsen af et nyt byggeri, lyder det i en ny rapport fra World Green Building Council, hvor Rambøll har været medforfatter. Men netop hos Rambøll med godt 15.500 medarbejdere har adm. direktør Ib Enevoldsen et klart budskab til Danmark.

Her har vi nemlig fokuseret så skarpt og effektivt på optimering af driften, at forholdet er et helt andet end det, den nye rapport nævner for det globale samfund. Derfor er der her i landet en endnu vægtigere grund til at se nærmere på, hvordan vi kan mindske CO2-aftrykket som følge af materialeproduktion og selve byggeriet, mener han.

Det vigtigste er bæredygtigheden 

“Antager vi, at et byggeris levetid er 50 år – og regner ud, hvor meget CO2, der udledes fra det byggeri i alle 50 år – så siger en tommelfingerregel, at 80 pct. af CO2-udslippet sker, til og med at du klipper snoren. Det er produktionen af betonelementer, transport af materialer, produktion af stål, arbejde med entreprenørmaskiner osv., der udgør 80 pct. Men i øjeblikket er der ikke nok opmærksomhed omkring materialer og råstoffer,” siger Ib Enevoldsen.

Han pointerer, at han har stor respekt for de mange grønne initiativer, der tages i øjeblikket – men mener altså også, at CO2-begrebet til en vis grad både bruges og misbruges.

“Det vigtigste er jo grundlæggende ikke CO2. Det vigtigste er at få en bæredygtig verden. Og i en bæredygtig verden er det meget vigtigt at kigge på ressourcer. Derfor bliver sådan noget som cirkulær økonomi og ressourcehåndtering og genbrug centralt, siger Rambøll-chefen, som på baggrund af det store CO2-aftryk ved nybyggeri forudser en kursændring.

“Hvis man fjerner en gammel bygning for at bygge en ny – så bliver det en kæmpe CO2-fejl, fordi vi bruger så meget CO2 på at opføre en ny bygning. Derfor kommer vi til at se langt flere renoveringer. Og det er ikke bare for at komme ned i energiforbrug. Det er også for at undgå at bygge nyt, hvor vi i byggefasen bruger så meget CO2,” siger Rambøll-chefen, som bl.a. ville ønske, at man tænkte mere i at opføre nye bygninger, så de senere let kan bygges om.

Og som mange andre savner også han bedre deklarationer af materialer:

“Hvis vi fik de her miljøvaredeklarationer på byggematerialer – så kunne vi hjælpe vores bygherrer med at tage bevidste bæredygtige valg. Det kan vi ikke i dag.”