Orbicon overvinder katastrofekurs

379097_16_9_large_769.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
28. mar 2019 KL.12:37

Hedeselskabets ingeniørvirksomhed Orbicon har fået sat skik på forretningen, og har i 2018-regnskabet et plus på 14 mio. kr. før afskrivninger.

Det er en forbedring på 64 mio. kr. i forhold til situationen i 2017, hvor der var et gedigent underskud på -50 mio. kr. baseret på en omsætning på 487 mio. kr.

I 2018 var omsætningen 476 mio. kr., hvilket afspejler et klart lavere aktivitetsniveau, hvor kontorer er blevet lukket ned og medarbejdere afskediget.

Fra vækst til brandslukning

Det fortæller adm. direktør Per Christensen, der for kun godt et år siden kom til Orbicon i forventninger om en fortsat vækstrejse, men fra første dag har beskæftiget sig med at slukke brande i et selskab, hvor omkostningsbasen var for stor.

“Det er gået hurtigere med at få vendt udvikligen end jeg havde forudset for et år siden," siger Per Christensen, der har lukket kontorer op Frederiksberg og i Hillerød. 70 mand er enten blevet opsagt eller har fratrådt frivilligt.De fleste har selv sagt op og fundet andet arbejde.

Selskab solgt fra

Desuden har han fået huslejeudgifterne ned med 50 pct. ved at udleje overflødige arealer, og IT-udgifterne er blevet reduceret med 20 pct. Desuden er er mindre udviklingsselskab blevet solgt fra, oplyser han.

Hvad var årsagen til, at det var gået så galt?
“Man havde en tro på, at man skulle ud og vækste vores forretning. Man havde ikke været så fokuseret på at begrænse omkostningerne," siger Per Christensen.

Vand og miljø

Fremtiden for Orbicon ventes at forblive i det nordiske område, hvor der som hidtil skal være fokus på miljø og klimatilpasning.

“Orbicon har historisk meget stærke kompetencer inden for vand, miljø og klimatilpasning, og lige præcis de kompetencer giver os en styrke i forhold til det stigende fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål. Det er vigtigt for os at være en social ansvarlig virksomhed, der arbejder aktivt med verdensmålene, hvilket vi oplever, at også vores kunder efterspørger mere og mere," siger Per Christensen.