Ny udbyttesag: Finanstilsynets formand sad i bestyrelsen for fond brugt i udbyttefinte

null

372309_16_9_large_445.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
15. nov 2018 KL.10:43
Den nuværende formand for Finanstilsynet, David Lando, sad i bestyrelsen for den kapitalforening, som Nordea oprettede en fond i i 2008 for at kunne spekulere i tilbagebetaling af schweizisk udbytteskat.

Det viser en gennemgang af fondstrukturerne, som Børsen har foretaget.

David Lando, der i sin nuværende rolle som formand i Finanstilsynet skal sikre, at bankerne holder sig inden for lovens rammer, sad i bestyrelsen fra foreningen blev oprettet i 2005 og til 2011.

Lando oplyser til Børsen, at han ikke har været bekendt med, at en af foreningens fonde blev brugt til at spekulere i udbytteskat.

Han vil ikke stille op til et telefoninterview, men i et mailsvar skriver han:

"Jeg har ikke haft kendskab til, at den(fonden, red.) skulle bruges til andet end investering i schweiziske aktier."

Burde du ikke som bestyrelsesmedlem i foreningen vide, at afdelingen blev brugt til et andet formål end bare investering i schweiziske aktier?

"Det ville kræve, at foreningen vidste, hvilke aktiviteter investorerne foretog sig udover deres investeringer i foreningen," skriver David Lando i et svar.

Foruden sit virke som formand for finanstilsynet er David Lando også professor ved CBS med speciale i bl.a. derivatmarkeder og finansiel risikostyring.

Du er professor i finansiering og har speciale i derivatmarkedet og finansiel risikostyring. Er det ikke netop en del af din opgave i bestyrelsen at sikre, at det her ikke sker?

"Jeg brugte min viden til f.eks. at sikre, at en afdeling havde styr på sin risiko, at den ikke kunne påføre andre afdelinger risici gennem gearing og modpartsrisici og en række andre spørgsmål," skriver David Lando.
"Men som nævnt ville det kræve, at foreningen vidste, hvilke aktiviteter investorerne foretog sig udover deres investeringer i foreningen. Det er for eksempel heller ikke foreningens ansvar at sikre, at investorer udfylder deres selvangivelse korrekt."

Er du bange for, at den her sag kan få konsekvenser for dig fremadrettet som formand for Finanstilsynet?

"Jeg mener ikke, at bestyrelsen i Investin Pro har handlet ulovligt eller uetisk på nogen måde, men i sidste ende er det jo ikke min beslutning," skriver David Lando.

Forsøg på stor refusion

Det var Børsen, der onsdag aften kunne fortælle historien om den omstridte fond, som Nordea oprettede i Nykredit i 2008. Den hed Merrill Lynch Swiss Equity Institutional.

Nordea var eneste investor og investerede 17 mia. kr. gennem fonden, der blev oprettet som en afdeling af Kapitalforeningen Investin Pro.

De 17 mia. kr. blev udelukkende brugt til at købe schweiziske aktier for, og aktierne udløste udbytter for mere end 300 mio. kr.

De 17 milliarder blev dog ikke i fonden i land tid. Ved udgangen af 2008 var formuen kun på omkring 230 mio. kr., og ifølge kilder med kendskab til investeringsafdelingen, som Børsen har talt med, besad den kun aktierne i de schweiziske selskaber i de få måneder, hvor der blev udbetalt udbytte.

Dermed kunne fonden sende et krav om refusion af udbytteskat for op mod 100 mio. kr. til de schweiziske skattemyndigheder.

ATP's topchef sad i spidsen for afdeling hos Nordea brugt til udbyttefinte

I slutningen af 2008 var den samlede formue i de 23 afdelinger hos Investin Pro på omkring 10 mia. kr. Det til trods undrede det ikke David Lando, at der med den ene investering fra Nordea i en enkelt fond røg 17 mia. kr. ind og ud af den samme afdeling.

"Nykredit var dygtige til at tiltrække store institutionelle mandater i andre foreninger, og her var der jo tale om meget store investorer," skriver David Lando.

Undrede det dig ikke, at en stor kapitalforvalter som Nordea valgte at lade 17 mia. kr. investere igennem Nykredit i stedet for selv at investere dem gennem Nordea Markets?

"Nej. Vi så det i bestyrelsen som udtryk for, at Nykredit Portefølje Administration var et kompetent og konkurrencedygtigt administrationsselskab," skriver David Lando et mailsvar.

Han understreger, at bestyrelsen ikke har handlet forkert, men han fortryder dog alligevel, at man ikke greb ind dengang.

"Hvis investor havde fortalt os dengang, hvad vi ved i dag, havde vi også handlet anderledes," lyder det fra Lando.

Professor i jura er formand for bestyrelsen

David Lando var ikke den eneste person, der i dag sidder højt placeret i finansverdenen, som dengang sad i bestyrelsen for kapitalforeningen, som bestyrede den omstridte fond.

Således har juraprofessor ved Københavns Universitet, Jesper Lau Hansen, været bestyrelsesformand for kapitalforeningen, siden den blev oprettet.

Ligesom David Lando fortryder Jesper Lau Hansen ligeledes, at der ikke blev sat en stopper for udbyttefinten i fonden.

"I dag, hvor vi ved, hvordan den her udbyttefinte var skruet sammen, så vil den her afdeling lyse op, og så er jeg ret sikker på, at vi ville have sagt nej tak," siger juraprofessoren, der i forbindelse med omtalen af udbyttesagerne har fået Nykredit til at kigge foreningens afdelinger i sømmene.

Her kunne de i forbindelse med den omtalte fond se flere alarmklokker ringe.

"Med den måde, som tingene skete på i fonden, kan man godt se, at den lyser op, fordi fonden har nogle af de samme mønstre, som nogle af de andre udbyttesager også har," siger Jesper Lau, der bl.a. forsker i værdipapirhandel.

Nordea flyttede finte til Nykredit

Da Nordea i 2008 fik oprettet fonden til spekulation i udbytteskat hos Nykredit, var det ikke første gang, at de havde brugt skattefinten. Nordea har selv tidligere erkendt, at de var involverede i kontroversielle aktiehandler i 2006 og 2007.

I 2007 fik de schweiziske myndigheder dog mistanke om den spekulation, der fandt sted hos Nordea og en lang række andre storbanker. De satte samtidig også en stopper for udbetalingen af refusionerne.

Dengang var det den nuværende topchef i ATP, Christian Hyldahl, der stod i spidsen for den afdeling i Nordea, som foretog de milliardstore handler, der udløste uretmæssige krav om refusion af udbytteskat for flere hundrede millioner kroner.

Hvorfor Nordea efterfølgende valgte at oprette en fond hos Nykredit til at købe aktier og søge om refusion, ved Christian Hyldahl i dag ikke.

"Jeg kan ikke huske, hvorfor man valgte en fondstruktur via Nykredit, men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke ville godkende noget tilsvarende i dag. Først og fremmest fordi det ikke er intentionen med dobbeltbeskatningsaftalerne at bruge dem i forbindelse med kortsigtede handler. Dér har jeg ændret holdning i forhold til dengang," skrev Christian Hyldahl i et mailsvar til Børsen onsdag.

Efter de schweiziske myndigheder satte en stoppe for refusionen af udbytteskat, flyttede Nordea altså aktiviteterne til Nykredit og Kapitalforeningen Investin Pro.

Fonden var kun aktiv i 2008. Efterfølgende har den ligget passiv, hvor det eneste aktiv i foreningen har været et skatteaktiv på knap 100 mio. kr., som ifølge Børsens oplysninger var et krav om refusion af udbytteskat, som dog sidenhen blev opgivet.

Det har ikke undret David Lando.

Fra 2009 og frem til 2013 var der ingen anden aktivitet i afdelingen udover et skatteaktiv, der har ligget der siden 2008. Synes du, det virkede mærkeligt, at man holdt denne forening kørende?

"Jeg havde og har stadig meget stor tillid til, at Nykredit Portefølje Administration overholdt alle love i forbindelse med administrationen af foreningen. Jeg havde heller ingen grund til at betvivle, at revisionen af foreningen var helt efter bogen," skriver David Lando i et mailsvar.