Lavede exit til 1,7 mia - nu dobler han investeringerne sammen med Vækstfonden

369689_16_9_large_159.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
03. okt 2018 KL.10:30
Fynboen Torben Frigaard Rasmussen, der bl.a. er kendt fra salget af robotvirksomheden MiR – Mobile Industrial Robots til 1,7 mia. kr., er central i en privat-offentlig udviklingsaftale, hvor 800 mio. kr. skal investeres i mindre vækstvirksomheder.

Han skal sammen med andre såkaldte business angels selv komme med 400 mio. kr., mens Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond kommer med andre 400 mio. kr.

Det er en fordobling af kapitalen i forhold til det hidtidige niveau i Business Angel Matching Fonden, der blev etableret i 2016.

23 mio kroner i første omgang

Frigaard har i første omgang aftalt med Vækstfonden, at han kan investere 23 mio. kr., og hvis der  kommer nye muligheder, der ser spændende ud, så  er der åbent for en fornyet dialog med Vækstfonden om mere.

Han regner med, at investere i otte til ti virksomheder inden for den aftalte  periode på fem år, og der er allerede investerer i to IT-virksomheder - ServicePOS, der udvikler digitale forretningssystemer til flere brancher, og Accutics, der leverer intelligent tracking af online marketing.

“Der er jo tale om en anden slags offentlig-privat partnerskab. Lidt firkantet sagt, så kunne jeg godt selv finde de penge via de salg af virksomheder som jeg har været en del af. Hvis vi kan være med til at facilitere Væktfonden, skabe mere vækst og skabe flere arbejdspladser, så bliver verden måske et bedre sted at leve - uden at det skal lyde alt for højtflyvende, " siger Torben Frigaard.

Kreds af erhvervsfolk

Han understreger, at modellen med private aktører og Vækstfonden handler om, at Vækstfonden får lod og del i kompetencerne i en kreds af erhvervsfolk, der tidligere er lykkedes med en række vækstvirksomheder, og at der derfor er en pæn chance for, at investeringerne i det nye set up vil bære frugt.

Hvad kan du give virksomhederne?

“Hvis du ser min track record og ved, at jeg lige er blevet 50 år, så kan man konstatere, at det ikke er ret længe siden, at jeg selv sad med de samme problemer som iværksætterne sidder med lige nu. Jeg kan give dem en relevant og direkte coaching i, hvordan vi skal skalere - og lige så vigtigt: rådgive om, hvad man ikke skal gøre," siger Torben Frigaard, der i dag passer en række bestyrelsesposter og pro bonoaktiviteter.

Hos regeringens side er der tilfredshed med, at samarbejdet nu får en yderligere tilførsel af kapital.

Jarlov positiv

”Aktive business angels spiller en vigtig rolle i et velfungerende marked for risikovillig kapital. Foruden kapital bidrager englene med viden og stærke netværk, som ofte har afgørende betydning for virksomhedernes udvikling. Derfor er det også meget positivt, at opbakningen fra de private engle til Vækstfondens og EIFs matching fond nu er så solid, at der er basis for at udvide initiativet,” skriver erhvervsminister Rasmus Jarlov i en pressemeddelelse.

I første omgang er der aftaler på plads med fire business angels, og forventningerne går i retning af ialt 15-20 stykker.

”Business Angel Matching Fonden er kommet rigtig godt fra start. Vi har oplevet stor efterspørgsel siden etableringen, og allerede nu har vi committed over en tredjedel af fondens midler. Med den pipeline, vi ser ind i, forventer vi, at hele den oprindelige kapital er givet i tilsagn i løbet af det kommende år, og der er således stort potentiale,” siger Rolf Kjærgaard, der er investeringsdirektør i Vækstfonden.