Komitéen for god Selskabsledelse overvejer ny anbefaling til firmaer: "Få jer et officielt formål"

null

390431_16_9_large_521.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
31. okt 2019 KL.15:36
Når den såkaldte Komitéen for god Selskabsledelse i 2021 reviderer det nuværende sæt af anbefalinger for god selskabsledelse, er der lagt op til et nyt og velment råd til bestyrelser og topledelser:

"Vi overvejer at indføre en anbefaling om, at selskaber bør have et officielt formuleret formål med deres aktivitet – vel at mærke et formål, der går ud over blot at tjene penge til sine aktionærer. Det bliver mere og mere vigtigt som en forventning fra det omgivende samfund, og dermed bliver et sådant formål med virksomhedens eksistens vigtigt for virksomhedens almene accept eller license to operate," siger formanden for selskabsledelseskomitéen, Lars Frederiksen, der er bestyrelsesformand for børsnoterede Matas.

Kan vække debat

En sådan anbefaling om, at alle virksomheder skal have et officielt formål med deres aktivitet, er egnet til at vække en del debat.

Selv om anbefalingerne om god selskabsledelse netop er anbefalinger og ikke regler, så vil en “formålsparagraf” med stor sandsynlighed vække modstand blandt en del modne erhvervsledere.

Mange er af den overbevisning, at virksomheder ikke er sat i verden af andre formål end at skabe værdi til ejerne.

Og traditionelt har de danske anbefalinger for god selskabsskik – der første gang blev lanceret af det såkaldte Nørby-udvalg i starten af nullerne – mere handlet om ret tekniske forslag som, at virksomheder bør offentliggøre kvartalsrapporter – eller at en topdirektør bør undlade at vandre direkte op og blive bestyrelsesformand i samme selskab.

Men formand Lars Frederiksen peger på, at omverdenens krav i højere og højere grad peger i retning af, at virksomheder bør kunne forklare en sammenhæng mellem deres formål, værdier og kultur.

Ellers vil de få svært ved at tiltrække både de rigtige medarbejdere, kapital og for den sags skyld kunder.

"Anbefalingen om et formål er allerede gældende i dag i de britiske ledelsesanbefalinger, og vi kommer til overveje noget lignende," fastslog Lars Frederiksen under en paneldebat på Dansk Erhvervs årlige CSR-dag.

Flere andre topchefer, eksempelvis KMDs direktør Eva Berneke og Unilevers øverste HR-chef Leena Nair påpegede på CSR-konferencen også, at netop kravet om ansvarlighed og et klart formål bliver vigtigere og vigtigere i rekruttering af nye medarbejdere.

Hellere CSR-rapport end regnskab

"I dag vil vores kandidater til nye job hellere læse CSR-rapporten end årsregnskabet," sagde Eva Berneke.

"Brands med et formål vil vokse, firmaer med et formål vil overleve, og ansatte med et formål vil trives,"erklærede Leena Nair.

Flere udenlandske topchefer med job i Danmark har tidligere med begejstring fremhævet Danmark som et foregangsland, hvor erhvervslivet i høj grad er drevet af et højere formål end blot ønsket om indtjening.

Men Lars Frederiksen påpeger, at det reelt er et mindretal af de største firmaer som Novo, Carlsberg, Chr. Hansen eller Lego, der lever op til kravet om at være formålsdrevne.

"Der er en meget stor underskov af firmaer, der endnu ikke er med," siger han.