Her er Carlsberg, Maersk Line, Novo Nordisk og Pandoras forklaringer: Derfor får mænd mere i løn

360860_16_9_large_570.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
05. apr 2018 KL.14:52
Der er meget store forskelle på, hvad mænd og kvinder i gennemsnit bliver betalt i løn i Storbritannien.

Som et nyt britisk lovkrav skal alle større virksomheder oplyse, hvad de i gennemsnit giver deres mandlige og kvindelige ansatte i løn.

Og efter der for første gang var deadline på oplysningerne onsdag ved midnat står det klart, at 7795 virksomheder betaler deres mandlige ansatte mere end de kvindelige, mens 1370 virksomheder betaler kvinder mere end mænd.

Kun 842 virksomheder indrapporterede, at de i gennemsnit betaler mænd og kvinder det samme.

Tallene viser ikke, om virksomhederne betaler ligeløn, for kravet er en sammenligning af alle mandlige og kvindelige ansatte uanset jobfunktion. Tallene afslører derfor først og fremmest, at en række virksomheder stadig kæmper med at gøre løntunge job tilgængelige for kvinder.

Også en lang række danske virksomheder - inkl. Pandora, Carlsberg, Novo Nordisk, Cowi, Maersk Line, Velux, DFDS, Arla og H+H - med datterselskaber i Storbritannien har måttet afsløre lønforskelle på mænd og kvinder:

Pandora: 71,9 pct. mere til mænd

Pandora er det danske selskab, der har indrapporteret den største gennemsnitlige lønforskel. Men tallene er misvisende, mener Pandora.

"Desværre giver denne beregning efter de engelske standarder et misvisende billede af, hvordan vi lønner. Den tager nemlig ikke højde for, at vores største medarbejdergruppe er butiksansatte, hvor mere end 90% procent er kvinder. Da butiksarbejde er lavere lønnet end kontorarbejde, hvor vi ser en mere jævn fordeling af køn, opstår der denne teoretiske forskel i tallene," skriver koncernpressechef Martin Kjærsgaard Nielsen.

Pandora oplyser samtidig, at lønforskellen når man ser på medianen er på 1,6 pct. i kvindernes favør. Det betyder, at hvis man stiller samtlige mænd og samtlige kvinder op på række rangeret efter deres løn, vil kvinden der står i midten tjene 1,6 pct. mere end den mand, der står midt i mændenes række.

Og ifølge Martin Kjærsgaard Nielsen er skyldes det høje gennemsnitstal da også, at den mandlige landechef i Storbritannien er med til at trække gennemsnittallet op.

"Havde vi haft en kvindelig chef i England, som vi f.eks har i mange større markeder, f.eks USA, Tyskland, Frankrig, Østeuropa eller Rusland, ville beregningen af vores UK-lønstatistikker vise en positiv forskel i kvindernes favør,” skriver Martin Kjærsgaard Nielsen.

Tilbage til toppen

Carlsberg: 34,7 pct. mere til mænd og 4,1 pct. mere til kvinder

Carlsberg har indrapporteret tal for to datterselskaber: Carlsberg UK betaler i gennemsnit mænd 34,7 pct. mere i løn, mens Carlsberg Supply Company UK i gennemsnit betaler kvinder 4,1 pct. mere i løn.

Bryggeriselskabet skriver i en rapport, der er offentliggjort sammen med løntallene, at lønforskellen først og fremmest skyldes mangel på kvinder i lederjob, bryggeriproduktionen og salg, mens der er en overvægt af kvinder i juniorroller og Carlsbergs kontaktcenter.

Andrew Roache, der er head of corporate affairs i Storbritannien, hæfter sig dog ved, at når man slår de to britiske datterselskabers tal sammen, så er der en gennemsnitlig lønforskel på 3,3 pct. i kvindernes favør.

"Løngabet måler forskellen på den gennemsnitlige løn for mænd og kvinder i hele selskabets arbejdsstyrke. Det er ikke det samme som ligeløn, som ser på lønforskellen mellem mænd og kvinder som udfører det samme eller lignende job," skriver Andrew Roache i en email.

Tilbage til toppen

Novo Nordisk: 29,9 pct. mere til mænd

I Novo Nordisk skyldes lønforskellen mellem mænd og kvinder først og fremmest, at ledelsen mest består af mænd.

"Den tilsyneladende lønforskel mellem mænd og kvinder i Storbritannien skyldes, at der er flere mænd end kvinder i høje lederstillinger. Vores data på tværs af Novo Nordisk viser, at mænd og kvinder får lige løn ved samme jobniveau og jobansvar," lyder det fra James Williams, corporate vice president of corporate rewards & mobility i et skriftligt svar.

Han tilføjer:

"Tallene fra Storbritannien understreger imidlertid behovet for større diversitet, herunder at få flere kvinder repræsenteret i de øverste ledelseslag, hvilket er et område, som Novo Nordisk har stort fokus på i disse år."

Tilbage til toppen

Cowi: 29 pct. mere til mænd

I rådgivningsfirmaet Cowi afspejler løngabet først og fremmest få kvindelige ledere.

"Vi har mange mænd i ledende stillinger, og det er et af vores prioriterede indsatsområder at få den samme ratio kvinder i ledelsen som blandt medarbejderne,” siger HR-direktør Thomas Hall.

Han oplyser, at 30 pct. af Cowis medarbejdere på koncernniveau er kvinder, mens 24 pct. af selskabets ledere er kvinder. I Storbritannien er 28 pct. af de ansatte kvinder, men kvinder sidder kun på 15 pct. af ledelsesposterne.

"Det viser bare, at vi har en udfordring, og det hul forsøger vi at lukke. Vi har sat os nogle klare mål, men det er et langt sejt træk. Skal du have kvinder oppe i de øverste niveauer, skal du også sikre en god pipeline i laget lige under. Vi skal vise kvinder, at vi har karrieremuligheder for dem,” siger Thomas Hall.

Tilbage til toppen

Maersk Line: 29 pct. og 27,4 pct. mere til mænd

Maersk er kommet med to indrapporteringer: Maersk Line betaler i gennemsnit mænd 29 pct. mere i løn, mens Maersk Oil North Sea UK i gennemsnit betaler mænd 27,4 pct. mere i løn.

Maersk Line peger på, at tallene afspejler en meget mandsdomineret maritim industri.

"Når man ser på organisationen er der en klar overvægt af mænd, og det ser vi også på ledelsesniveau," siger Marko Mihajic, der er regional kommunikationsdirektør for Europa.

Han understreger, at Maersk Line tager løntallene meget alvorligt som led i selskabets strategi for inklusion

"Den maritime industri er meget mandsdomineret. Hovedkonklusionenen er, at det her er en sag som ikke bare Maersk Line, men hele industrien, er nødt til at arbejde på,” siger han.

Tilbage til toppen

Velux: 27 pct. mere til mænd

Også i Velux handler lønforskellen om, at der er en overvægt af mænd i vellønnede typer af job, oplyser selskabet.

"Vores grundholdning er, at mænd og kvinder med ens funktioner skal have ens løn. Den engelske rapportering dækker over, at lønnen er forskellig i forskellige arbejdsområder, og at der er flere kvinder i områder med lavere lønniveau. Derfor mener vi heller ikke, at den engelske metode giver et retvisende billede, men den er med til at sætte fokus på hele ligelønsproblematikken," skriver finansdirektør Peter Bang i en email.

Tilbage til toppen

DFDS: 22,8 pct. og 13,1 pct. mere til mænd og 0,5 pct. mere til kvinder

Rederiet DFDS har indrapporteret tal fra tre britiske datterselskaber, der spænder fra en stor lønforskel til det danske selskab, der er tættest på at give mandlige og kvindelige ansatte helt det samme i lønningsposen.

DFDS Logistics Services betaler i gennemsnit mænd 22,8 pct. mere i løn, DFDS Seaways betaler i gennemsnit mænd 13,1 pct. mere i løn, mens DFDS Logistics i gennemsnit betaler kvinder 0,5 pct. mere end mænd.

DFDS er imidlertid endnu ikke dykket ned i, hvad tallene betyder.

"Vi har ikke analyseret tallene og har derfor svært ved at udtale os om de forskelle, der vises. Men vi har en formodning om, at det skyldes forskel på antallet af kvinder og mænd i ledelsen," siger kommunikationsdirektør Gert Jakobsen og tilføjer:

"Men vi kan sige, at vi allerede har en politik for at få flere kvinder ind i ledende positioner for at få en bedre balance mellem mænd og kvinder," siger han.

Tilbage til toppen

Arla: 13,5 pct. mere til kvinder

I den modsatte ende af skalaen ligger Arla som det danske selskab, der har størst lønforskel i kvindernes favør. Selskabet understreger, at det betaler lige løn for lige arbejde. Lønforskellen skyldes i stedet medarbejdersammensætningen.

"Arla i Storbritannien har et stort antal mænd ansat i produktionen på mejerierne og som chauffører, mens det kun er 17 procent af den samlede arbejdsstyrke, der er er kvinder – til gengæld arbejder mange af kvinderne i dele af forretningen, hvor timelønnen er højere, f.eks. i leder- og mellemlederstillinger. Vores research viser, at det ikke er anderledes end for andre virksomheder med en lignende demografi og struktur, og det var ikke nogen overraskelse for os, at det forholder sig sådan," skriver Theis Brøgger, direktør for ekstern kommunikation, i et skriftligt svar. 

Tilbage til toppen

H+H UK: 5 pct. mere til mænd

Betongiganten H+H er et af de danske selskaber, der kommer tættest på lighed mellem mænd og kvinder. 

"Vi er formentlig en af de bedre placerede virksomheder, for når jeg ser på mine ansatte, så har vi en god balance mellem mænd og kvinder, ikke kun på kontoret som man kunne forvente, men også i den kommercielle afdeling, hvor vi har en god blanding af mandlige og kvindelige sælgere og ledere. Så ligeløn er ret nemt," siger Calum Forsyth, der er adm. direktør for H+H UK.

Men selvom han gerne vil længere ned end 5 pct., forventer han ikke nødvendigvis, at H+H kommer til at ramme nul.

"Jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde når til 0, for tallet viser ikke, at man kan have forskellige positioner. 5 pct. er et godt udgangspunkt, og vi vil selvfølgelig kæmpe for at gøre det tal lidt lavere," siger Calum Forsyth.

Tilbage til toppen