Ekspert om tolkeopgør: "Der er ikke meget tvivl om, at der er tale om en ulovlig sammensværgelse”

389792_16_9_large_586.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
21. okt 2019 KL.16:23
Tolkevirksomheden Easy Translate har svært ved at skaffe tolke. Virksomheden oplever sig ramt af en boykot. Christian Bergqvist, lektor med speciale i konkurrenceret ved Københavns Universitet er tilbøjelig til at give selskabet ret.

”Der er ikke meget tvivl om, at der er tale om en ulovlig sammensværgelse. De tolke, der er selvstændige erhvervsdrivende, og som samtidig eksempelvis har aftalt ikke at udføre opgaver for eller chikanere Easy Translate, de har brudt konkurrenceloven,” siger han.

Iøjnefaldende vink til HK

Bergqvist har gennemgået det materiale, som Easy Translates advokat har afleveret til Konkurrencestyrelsen. Styrelsen har efterfølgende sendt et brev ud, der advarer såvel tolke som fagforeninger om at huske på Konkurrencelovens bestemmelser. Ifølge Bergqvist er styrelsens vink med vognstænger til HK iønefaldende:

”HK som organisation kender godt konkurrenceloven. Spørgsmålet er, om hele organisationen kender den. Her virker det som om, at der er medarbejdere, der ikke har kendt den og samtidigt været lidt for ivrige.”
Bergqvist påpeger tre lag i sagen:

”HK kan ikke lide det, Easy Translate gør. Samtidig er der forsmåede tolke, der tidligere levede vældig godt, men som nu hader Easy Translate, fordi de nu får en lavere afregning, end de gjorde før. Og så er der nogen tolke, der er gået skridtet længere, der arbejder målrettet for at få lukket Easy Translate ned. Tilsyneladende har den sidste gruppe haft møder med HK, og det kan blive et problem for HK.”

Mangler bevis

Christian Bergquist understreger, at det ikke er bevist, at HK deltager i den gruppe tolke, der er gået længst, og som systematiske har arbejdet for at gøre det vanskeligt for Easy Translate at leve op til kontrakten med det offentlige.

”Konkurrenceretligt er det et springende punkt,” siger Christian Bergquist.
René Knudsen, formand for HK Service København, oplyser, at fagforeningen i foråret trak en streg i sandet mellem tolke, der ville følge HK, og tolke der ikke ville. Siden 30. marts har der ifølge HK-formanden ikke været kontakt imellem grupperne.

”Vores veje skiltes 30. marts, og vi er ikke med på andet end arbejdsmarkedsreglerne," siger HK-formanden om de redskaber, HK anvender i opgøret.

Samtidig med boykotten føres en spinkrig om kvaliteten af Easy Translates arbejde. Spinkrigen er central, understreger Bergquist, for den påvirker politikernes indtryk af situationen, der er alvorlig for Easy Translate, og som allerede nu har ført til, at Justitsminister Nick Hækkerup (S) under pres fra Dansk Folkeparti overvejer, om kontrakten med Easy Translate kan afbrydes.

"Fortsætter det, kommer politiet på besøg"

”HK er meget aktiv, når det handler om at fremstille Easy Translate negativt. HK er med i noget, det kan være moralsk diskutabelt. Det er bare ikke det samme, om at det nødvendigvis er ulovligt. Men fortsætter det her, så holder Konkurrencestyrelsen op med at skrive breve, og så kommer de på besøg med politiet. Og så vil det være naturligt også at besøge HK,” siger han.

For fagforeninger er der ifølge Christian Bergqvist meget på spil, når det handler om platformvirksomheder som Easy Translate:

”Platformvirksomheder benytter sig af selvstændigt erhvervsdrivende frem for af lønmodtagere. Det bryder fagforeninger sig ikke om, for det underminerer fagforeningernes eksistensberettigelse. Så det er et stort opgør, hvor fagforeningerne ser deres fremtid udfordret.”

Tolkesagen kører i et ekko af Falck-Bios sagen, hvor Falck samarbejdede med 3F om at lægge den hollandske konkkurent, Bios ned.

”Der var en meget intensiv mediekampagne iværksat af Falck, men hvor 3F havde en rolle, der gik ret langt. I den sag var hovedfokus på Falck. Men her havde vi også en fagforening, der havde en klar præference for Falck, og som gik meget længere end normal interessevaretagelse for medlemmerne,” siger Christian Bergqvist.

Går langt for interesser

”I tolkesagen er der nogle tolke, der fører en boykot og en meget aktiv mediekampagne. Her spiller HK ivrigt sin rolle parallelt med mediekampagnen og boykotten. Det springende punkt er naturligvis, om det kan bevises, om HK har været med til at koordinere boykotten. Det har jeg ikke set beviser for. Men det her viser, at fagforeningerne i nogle sammenhænge og bag kulisserne går noget længere i deres interessevaretagelse, end det, de officielt står for.”

Ifølge Christian Bergquist siger Konkurrencestyrelsen i brevet, at det ikke er en undskyldning, at man er fagforening, hvis man er involveret i selvstændigt erhvervsdrivendes boykot af en virksomhed.

”Brevet er et gult kort til tolkene og til HK. Det er en advarsel om at man skal overveje, hvad man medvirker til. Det er ikke dokumenteret, at HK har begået ulovligheder. Men de har en dagsorden, og de kan ikke påberåbe sig, at de er uvidende om, at der foregår noget, der ser ulovligt ud. HK skal ikke holde op med at varetage medlemmernes interesse. Men det er klart, at der er tolke, de skal lade være med at tale med. Eksempelvis skal de lade være med at sidde til møder med dem.”